X
GO
da-DKkl-GL
SIK
Hvordan bliver jeg medlem?

Der er mange og klare fordele ved at være medlem af den store fagorganisation.
Medier og publikationer: Videoer, andet fremvisningsmateriale og publikationer kan hentes ved at klikke her

 

Det er nemt at blive medlem af SIK:
• Du kan blive medlem af SIK ved at kontakte din tillidsrepræsentant på din arbejdsplads og udfylde en indmeldelsesblanket. Du kan henvende dig personligt til SIP (SIK's lokalafdeling) og udfylde en indmeldelsesblanket.

• Du kan også selv udskrive indmeldelsesblanketten her fra hjemmesiden og aflevere eller sende den til din tillidsrepræsentant, SIP eller SIK.

• Du kan på www.sik.gl eller i din lokale SIP og hos din tillidsmand få info om, hvad du skal betale i kontingent. Kontingentet fastsættes af den lokale SIP.

• Du betaler dit kontingent via PBS.

• Medlemskontingentet er fradragsberettiget gennem den årlige skatteopgørelse.

Hvad er SIK?
• SIK er et fagforbund
• SIK repræsenterer ca. 10.000 lønmodtagere i Grønland
• SIK er organiseret med lokalafdelinger (SIP)
• SIK fører overenskomstforhandlinger på vegne af medlemmerne
• SIK er grønlandske lønmodtageres stærke stemme

Hvad er SIP?
• SIP er den lokale lønmodtager- og fagforening, der er en del af fagforbundet SIK
• SIP har både ufaglærte og faglærte medlemmer
• SIP koordinerer tillidsrepræsentanternes arbejde
- tillidsrepræsentanterne er SIP's kontakt på arbejdspladsen
• SIP står for kontakt til lokale arbejdspladser og arbejdsgivere

Hvad er SIK's sekretariat?
• SIK's sekretariat er det centrale kontor, der servicerer og er sekretariat for både hovedbestyrelsen, lokalafdelinger, tillidsrepræsentanter og medlemmer.
• SIK's sekretariat huser også den daglige ledelse, som står for al kontakt i og udenfor organisationen.
 

Fordele ved at være medlem af SIK

 

Som medlem af SIK vil du

  • Have tusinder af andre kolleger bag dig
  • Få professionel hjælp og rådgivning
  • Møde mennesker i din situation
  • Ruste dig selv og Grønland ind i fremtiden
  • Have større indflydelse på din arbejdssituation

SIK forhandler din overenskomst, og som medlem får du alle fordelene og mulighed for indflydelse – enten direkte eller gennem din tillidsrepræsentant og lokalafdeling.

 

Faglig rådgivning

Du bliver rådgivet, hvis du spørgsmål om løn, ferie, arbejdsmiljø, rettigheder m.v. I SIK har vi et godt kendskab til det grønlandske arbejdsmarked både lokalt i din by og bygd og nationalt.

 

Bedre sikring

Hos SIK er du bedre sikret i forhandlinger om ansættelsesforhold, løn, ved sygdom, afskedigelse og arbejdsløshed. Vi tilbyder rådgivning, støtte og sociale netværk.


Trænede tillidsrepræsentanter

I SIK får du mulighed for at deltage aktivt både lokalt og nationalt i arbejdet for at styrke løn- og arbejdsforhold i Grønland. I det daglige sker dette i tæt samarbejde med tillidsrepræsentanter, som du har mulighed for at være med til at vælge på arbejdspladserne. SIK har et højt prioriteret program for uddannelse og træning af disse tillidsvalgte, så de på en god måde kan varetage dine interesser og støtte dig til at løfte de udfordringer, du møder på din arbejdsplads.

 

Service

Med SIK får du kompetent service og rådgivning i at ansøge SIK's fonde som for eksempel Feriefonden, der giver mulighed for at kunne få en ferierejse. Hvis din nære pårørende er blevet alvorligt syg, har du mulighed for at søge om hjælp til Socialfonden. Man kan ansøge om disse ydelser: tabt arbejdsfortjeneste, logi, rejseudgifter og hjemtransport af kiste.