Skip to content

403 familier udtrukket til ferierejse

Bestyrelsen for SIK’s Feriefond har bevilget 8,2 mio.kr. til feriefriejser i 2018.

Beslutningen blev truffet på bestyrelsesmødet den 14. september. Og så blev det udtrækningsdag den 20. september. Her blev 403 grønlandske familier udtrukket til en god ferierejse i 2018, til en destination i Grønland eller til Danmark. 

I denne uge bliver svarbrevene udsendt pr. post til alle, der har indsendt ansøgning til Feriefonden. 

Frirejserne blev udtrukket af fire SIK-tillidsrepræsentanter i Nuuk: Simon Christiansen, Louise Kordon, Jens Kristian Kâjangmat og Antoinette Davidsen. 

Udtrækningerne blev registreret af receptionist Inge Lennert og kontorpraktikant Nina Fleischer, begge fra SIK. Det var kredsdommerkandidat Pia Hjort Andersen fra Sermersooq Kredsret, der var til stede som notarius publicus. Udtrækningen blev forestået af fondens sekretær Inger Heilmann Larsen, som tog billederne, som er gengivet her på siden.

Klik her for at læse nærmere om Feriefonden.

Notarius publicus Pia Hjort Andersen (stående i midten) ser til, mens der bliver udtrukket.
Fire tillidsrepræsentanter (de forreste på billedet) udtrækker. Det er fra venstre Antoinette Davidsen, Simon Christiansen, Jens Kristian Kâjangmat og Louise Kordon.
Inge Lennert og Nina Fleischer fra SIK’s sekretariat var registranter af udtrækningen af de 403 familier, der nu kan glæde sig til en ferierejse i 2018.