Skip to content

469 familier udtrukket til ferierejse i 2019

Lønmodtagere på SIK’s overenskomster kan hvert år ansøge til fagforbundets Feriefond, og får således mulighed for at være blandt dem, der bliver udtrukket til en rejse næstkommende år.

Efter dette efterårs udtrækning kan 469 familier se frem til en betalt ferierejse i 2019.

SIK modtog i ansøgningsperioden mellem 1. maj og 1. august i alt 3912 ansøgninger. Heraf var 3098 ansøgninger gyldige efter fondens regler. Resten var ugyldige af forskellige grunde, herunder at ansøger har været udtrukket inden for de sidste fire år.

Udtrækningen skete i SIK-huset i Nuuk. Det var tre af de lokale tillidsrepræsentanter, der trak ansøgningerne ud: Juaanna Steenholdt, Helene Schmidt og Jerine Egede. Og det var kredsdommer Johanne Banke Thorup, der overværede handlingen for at se, om det gik rigtigt og ordentligt til.

Svarbrevene om, at man er udtrukket, er blevet afsendt til de rette vedkommende.

Formålet med SIK’s fond er at betale billetudgifter ved ferierejse til lønmodtagere. Hvis man skal komme i betragtning, skal man være ansat på SIK-overenskomst og arbejdsgiveren skal være bidragsyder til fonden. Og for at sikre, at flere kan få glæde af fonden, er der en regel om, at man ikke kan deltage i lodtrækningen, hvis man inden­ for de sidste fire år er blevet udtrukket.

Nærmere oplysninger om SIK’s feriefond kan læses ved at klikke her.

Med venlig hilsen

Ludvig Larsen
Næstformand i SIK og formand for Feriefonden

Glimt fra udtrækningen for 2019. Det skete i SIK-huset den 20. september 2018. Fra venstre: Inge Lennert (SIK), kredsdommer Johanne Banke Thorup samt tillidsrepræsentanter fra Nuuk, Juaanna Steenholdt, Helene Schmidt og Jerine Egede.