Skip to content

549 familier er udtrukket til ferierejser i 2021

12,2 mio. kr. er nu fordelt til rejser i Grønland og til Danmark blandt de heldige udtrukne efter afslutningen på ansøgningsperioden, der udløb den 1. august.

I denne uge modtager 2.341 ansøgere til SIK’s Feriefond en sms-besked om, at de er blevet udtrukket til en ferierejse enten i Grønland eller til Danmark i 2021 – eller om at de ikke er blevet det.

Det drejer sig om 549 ansøgere, der allerede nu kan glæde sig til en ferierejse næste år. De kommer til at deles om de 12,2 mio. kroner, der er blevet godkendt af fondens bestyrelse til at finansiere årets ferierejser. Det er, hvad det kos­ter at rejse for det antal familier af forskellig størrelse med de bestemte ønsker om rejsemål internt i landet eller til Danmark.

For ferieåret 2021 er der modtaget i alt 3.285 ansøgninger. Heraf er 2.341 blevet godkendt til at deltage i lodtrækningen. Der var 535 ugyldige ansøgninger, og 409 ansøgere kunne heller ikke deltage i udtrækningen, da de allerede er blevet udtrukket til en ferierejse de sidste 4 år.

Udtrækningen blev foretaget den 24. august 2020 af tillidsrepræsentanter, der er tilknyttet SIK’s lokalafdeling i Nuuk: Rasmus Nielsen Dahl, Simon Christiansen og Benigne Larsen. Udtrækningen skete under overværelse af kredsdommer Kristina Olsvig.

Klik her for at læse informationer om SIK’s Feriefond.

Fra udtrækningen for 2021: Tillidsrepræsentant Rasmus Nielsen Dahl, tillidsrepræsentant Simon Christiansen, kredsdommer Kristina Olsvig, Feriefondens sekretær Inge Lennert og tillidsrepræsentant Benigne Larsen.