Skip to content

Aaninnguaq udnævnt til æresmedlem

Festligholdelsen af NSIP’s 70 års jubilæum den 4. november 2023 indeholdt bl. a. udnævnelse af et æresmedlem af arbejderforeningen. Det er Aaninnguaq Falksen, der nu bærer denne titel.

Aaninnguaq, der stammer fra Qeqertarsuatsiaat, har siden sin flytning til Nuuk i 1968 været medlem af arbejderforeningen her.

Som køkkenmedhjælper på Grønlands Seminariums kollegium har hun serveret mad til mange unge skoleelever og lærerstuderende. Efter en årrække som køkkenmedhjælper blev hun ansat som køkkenassistent.

Aaninnguaq har i en menneskealder været med i arbejderbevægelsen som tillidsrepræsentant og som næstformand/bestyrelsesmedlem i SIK’s lokalforening i Nuuk.

NSIP’s formand Josef Therkildsen overrakte diplomet til det nye æresmedlem Aaninnguaq Falksen.