Skip to content

Årsberetning om aktiviteter i SIK

En årsberetning, der er udarbejdet primært for at vise hvilke opgaver SIK’s sekretariat har varetaget i 2021, er netop uddelt til alle interesserede indenfor fagforbundet pr. e-mail.

Det er på ingen måder en komplet oversigt over de opgaver og sager sekretariatet har haft, men årsberetningen er mere tænkt som en beskrivelse, der skal give et indtryk af de mangeartede opgaver sekretariatet har beskæftiget sig med i året, der er gået.

Det er naturligvis vores målsætning at yde vores medlemmer en god service og varetage deres interesser på den bedst mulige måde, når vi skal løse de opgaver vi får. Og i forhold til de offentlige og private arbejdsgivere er det af afgørende betydning, at SIK’s arbejde bærer præg af seriøsitet, således at vi opleves som en troværdig part at forhandle og samarbejde med.

Målgruppen for denne årsberetning er primært vores medlemmer, SIK’s hovedbestyrelse, de lokale foreninger under SIK samt SIK’s mange tillidsrepræsentanter. Men også andre i samfundet, der gerne vil vide noget om aktiviteterne i Grønlands største fagforbund, er velkomne til at tage del i oplysningerne.

Klik her for at hente “Årsberetning 2021 SIK” (34 sider)