Skip to content

Årsberetning fra SIK-sekretariat for 2020

Årsberetningen er et nyt initiativ fra fagforbundets sekretariat for at informere om hvilke opgaver, der her er blevet varetaget i løbet af året.

“Årsberetning 2020”, som er på 34 sider (grønlandsk og dansk), er netop blevet sendt ud pr. e-mail til organisationens folk. Hovedmålgruppen med publikationen er nemlig SIK’s medlemmer, hovedbestyrelsen, lokalafdelingerne og de mange tillidsrepræsentanter.

Med årsberetningen vil SIK’s sekretariat fortælle om hvilke opgavearter, fagforbundets medarbejdere har været optaget af i løbet af året.

“Det er naturligvis vores målsætning at yde vores medlemmer en god service og varetage deres interesser på den bedst mulige måde. Og i forhold til de offentlige og private arbejdsgivere, er det af afgørende betydning, at SIK’s arbejde præger præg af seriøsitet, således at vi opleves som en troværdig part at forhandle og samarbejde med,” skriver sekretariatschef Bjarne Petersen i forordet.

Klik på billedet for at hente årsberetningen.
I 2020 har der ikke været nogen udskiftning i medarbejderstaben. Alle medarbejderne i sekretariatet har således været ansat i her i hele året. Her er de fotograferet sammen med formand og næstformand. 
Fra venstre: Økonomiansvarlig Dorthe Stoiberg, konsulent Sofie Svendsen, konsulent Inge-Marie Rosing, konsulent Emma Junge Dalager, konsulent Hans Peter Sikemsen, sekretariatschef Bjarne Petersen, konsulent Susanne Olsen, konsulent Svend Møller, konsulent Dana Dahl, formand Jess G. Berthelsen, formandssekretær Estrella Mølgaard Thomsen, næstformand Ludvig Larsen, konsulent Inge Lennert og bogholder Tina L. Nielsen.