Skip to content

Ansøgning til lodtrækningsrejser starter først den 15. juni

Egentlig har ansøgningen til næste års lodtrækningsrejser fra SIK’s Feriefond traditionen tro startet den 1. maj, arbejdernes internationale kampdag. Ansøgningen plejer så at blive lukket den 1. august. Sådan bliver det ikke i år.

Ansøgningsperioden for lodtrækningsrejser starter i år den 15. juni og går til den 1. september.

Bemærk også, at der ikke længere er alle, der er ansat på SIK-overenskomt, der kan søge om lodtrækningsrejser – nogle specifikke faggrupper får nemlig fra næste år ret til feriefrirejse hvert andet år. Hvem det gælder for, kan du læse om længere nede i denne artikel.

Lodtrækningsrejser – ansøgning kun online

Der er et par årsager til ændringen af ansøgningsperioden for de efterspurgte lodtrækningsrejser.

For det første kan ansøgningen kun ske online pr. SIK’s hjemmeside fra i år. Siden online-ansøgningsformularen blev lanceret i 2021, har man alternativt fortsat kunnet indsende sin ansøgning på papirblanket. Da folk nu er ved at vænne sig til online-ansøgning, der også har vist sig at være meget nemmere at administrere end papirblanketten, har Feriefondens bestyrelse besluttet at udfase papirblanketten.

Det kræver så mere tid til forberedelse, da hjemmesidens ansøgningsformular skal justeres og tilpasses – og folk skal informeres om det.

Men det hænger også sammen med, at SIK’s Feriefond er ved at undergå en forandring, der betyder, at fondens midler fra 2024 også bruges til en ny kategori af ferierejser.

Feriefrirejser hvert andet år – fra 2024

Med de nye overenskomster mellem de offentlige arbejdsgivere (Selvstyret, kommunerne og den danske stat) og SIK har visse grupper opnået ret feriefrirejse hvert andet år. Det drejer sig om følgende grupper:

  1. HK-ansatte
  2. Barne-, socio- og socialmedhjælpere
  3. Sundhedshjælpere
  4. Tolke og oversættere


Nærmere retningslinier for administration af disse faggruppers feriefrirejser er under udarbejdelse. Med der er lagt op til, at de første ferierejser i den kategori kan fås fra 1. april 2024 (da optjeningsperioden er to år regnet fra den 1. april 2022, hvor de nye overenskomster gælder med tilbagevirkende kraft). Om perioder og procedurer til tilmelding og bestilling af rejser vil der være nærmere orientering til alle interesserede fra SIK snarest i løbet af eftersommeren.

En ting er dog sikker i den forbindelse: Dem, der får ferierirejse hvert andet år fra næste år (dem på listen over faggrupperne foroven), kan fra i år ikke længere deltage i ansøgning til lodtrækningsrejser.

Vejledning til ansøgere

Hjemmesidens vejledning til ansøgning om deltagelse i lodtrækningen om rejser i 2024 vil blive opdateret senest i starten af juni.

Vejledningsteksten vil blive suppleret med en video til fremvisning på den samme side. Og der vil være skiltereklamer på KNR-TV med fokus på nogle af de vigtigste ting, man skal huske ved udfyldning af ansøgningsformularen.

Hvis man er i tvivl, vil man i øvrigt kunne ringe til SIK og få vejledning.