Skip to content

Ansøgningsblanket fornyes

Fra dags dato skal der benyttes en ny ansøgningsblanket, når en person søger om hjælp til Socialfonden.

Der er flere årsager til, at der er udarbejdet en ny ansøgningsblanket. En af dem er et forsøg på at gøre blanketten mere overskuelig for ansøgeren. Men det har også været nødvendigt at udarbejde en ny blanket for at opfylde persondatalovens krav.

I ansøgningsblanketten er der således nu indsat en samtykkeerklæring til at indsamle og anvende personfølsomme oplysninger.

Iøvrigt har Socialfonden fået sin egen e-mailadresse socialfonden@sik.gl, således at ansøgninger m.v. til fonden fremover skal sendes til denne nye e-mailadresse.

Hidtil har ansøgninger m.v. skulle sendes til SIK’s officielle e-mailadresse, sik@sik.gl, men det er slut nu.

Grunden til, at der er oprettet en særskilt e-mailadresse til Socialfonden, er primært for at opfylde kravene i persondataloven.