Skip to content

ASIP er flyttet ind i eget hus


Arbejderforeningen i Aasiaat er flyttet ind dette hus på Frederik Lyngesvej 30.

I arbejderforeningen i Aasiaat, ASIP, har der i mange år været et ønske om at have egne lokaler til rådighed for fagforeningsarbejdet. Og for syv år siden blev der oprettet en konto, hvor man kan henlægge penge til anskaffelse af et hus med kontor- og mødefaciliteter.

Drømmen blev til virkelighed den 6. september 2021. Renoveringen af et tidligere beboelseshus på Frederik Lyngesvej 30 var blevet færdig, og den dag flyttede arbejderforeningen derind.

Formanden for ASIP, Qujana Fleischer, er glad for at kunne fortælle, at her er betydeligt mere rummeligt og bedre muligheder end i den kælderlejlighed i Blok 11, arbejderforeningen har haft sit kontor i en årrække.

Der er en reception, et kontorlokale og et møderum med plads til omkring 30 deltagere – og der er et lille køkken.

Huset er placeret et sted, som er nemt at komme til ved vejen mellem supermarkedet Pisiffik og idrætshallen, med god udsigt. Vi siger tillykke til arbejderforeningen i Aasiaat, med ønsker om, at huset vil være til god nytte for det lokale fagforeningsarbejde.