Skip to content

Beathe Hendriksen er nu æresmedlem af SIK

Beathe Hendriksen tog imod udnævnelsen som æresmedlem, da SIK’s Repræsentantskab holdt møde i Hotel Hans Egede i Nuuk.

Hun har brugt det meste af tiden i sit liv til at deltage i kampen for bedre levevilkår for arbejderne.

Det er essensen af de ord, der blev sagt, da Beathe Hendriksen blev udpeget som æresmedlem af fagforbundet SIK – først i fagforbundets hovedbestyrelse, hvor æresmedlemskabet blev besluttet formelt, og derefter på Repræsentantskabsmødet, hvor der blev kvitteret for beslutningen.

Beathe Hendriksen startede sin lange løbebane indenfor SIK’s rækker, da hun i 1973 meldte sig ind i GAS (Grønlands Arbejder Sammenslutning), som fagforbundet hed dengang.

Siden begyndelsen af ’80-erne har hun så på alle måder været engageret i fagforbundets forreste rækker. Som tillidsrepræsentant, som medstifter af IIP (en forening for socialarbejdere), som formand for SIK’s lokalforening i Nuuk, som menigt medlem af SIK’s hovedbestyrelse og som hovedsekretær i samme forum. Først i SIK-kongressen i 2017 trak hun sig fra hovedbestyrelsen.

Det var så en glad og bevæget Beathe, der tog imod udnævnelsen som æresmedlem ved mødet i SIK’s Repræsentantskab i Hotel Hans Egede i Nuuk. Minutlange stående klapsalver og en buket blomster var slående udtryk for den velfortjente æresbevisning.