Skip to content

Børneinstitutionerne kan ikke fungere uden SIK-medlemmer

“Jeg mener, at disse uundværlige medarbejdergrupper bliver glemt i hele diskussionen,” skriver SIK-formanden i en kommentar vedr. fokus på pædagoglønningerne.

Pædagogernes lønforhold har virkelig været på fokus i den foregående uge. Og deres demonstration foran Inatsisartut-bygningen, hvor de gav udtryk for utilfredshed i den forbin­delse, gav pote i form af, at politikerne her langt hen ad vejen lovede lønforhøjelser.

Selvfølgelig vil en god løft af indkomsten være pædagogerne vel undt.

Når det er sagt, vil jeg med det samme gøre opmærksom på, at det ikke er kun pædagogerne, der dagligt driver børneinstitutionerne. Institutionerne kan nemlig ikke fungere uden hjælp fra andre medarbejdergrupper. Slet ikke, når det gælder medarbejdere, der er ansat på SIK-overenskomst. En børneinstitution kan ikke drives uden rengøringsassistent, køkkenassistent og ufaglærte medhjælpere i de enkelte stuer i institutionen.

Jeg mener, at disse uundværlige medarbejdergrupper bliver glemt i hele diskussionen. Og det undrer mig ikke, at dem, der trækker det tunge slæb, netop føler, at de bliver overset. Og gad vide, om politikerne vil love os lønforbedringer, hvis vi på samme måde stiller op til en demonstration foran Inatsisartut?

Jeg vil gerne forvente, at der til de næste overenskomstforhandlinger på vores område vil blive lagt op til de samme lønforbedringer for de andre medarbejdergrupper, der er med til at løfte udfordringerne på institutionsområdet.

I øvrigt er der jo stor mangel på medarbejdere på det sociale område. Dette gælder i alderdomshjemmene, i sundhedsvæsenet m.v. Hvilke tanker gør man sig for disse medarbejdere?

Jess G. Berthelsen
Forbundsformand