Skip to content

Da arbejderforeningen i Kangaamiut fyldte 60 år

Den 14. marts var jubilæumsdag for den lokale fagbevægelse i Kangaamiut. Det var nemlig 60-års dagen for stiftelsen af lokalafdelingen for GAS (Grønlands Arbejder Sammenslutning), i dag SIK.

Bestyrelsen for lokalafdelingen i Kangaamiut i jubilæumsaftenen. Fra venstre: Kirsten Goleathsen, næstformand Kitsia Petrussen, formand Ulrik Lyberth, sekretær Bolethe Martinsen og Gertrud Rask V. Rosing.


Der var 19 medlemmer af arbejderforeningen i bygden ved dens stiftelse i 1961, nemlig 12 mænd og 7 kvinder. Et af de første arrangementer for foreningen var et møde, hvor der blev valgt to tillidsrepræsentanter.

Det var nogle af de faktiske oplysninger fra de første mødereferater, den nuværende formand Ulrik Lyberth kom med i sin i øvrigt ret informative jubilæumstale.

For eksempel var der en aprildag i 1964 et medlemsmøde i skolen kl. 20, hvor der ”overfor alle arbejderne” skulle være udredning af indholdet af den nye overenskomst, som GAS havde indgået med de offentlige arbejdsgivere.

Der var helt andre forhold, bestyrelsen virkede under i lokalafdelingens første tid. Der var et lille kælderrum under en boligblok, hvor en af bestyrelsesmedlemmerne havde sit arbej­de. Her holdt bestyrelsen sine drøftelser stående med ryggen mod væggen. Der var ikke stole nok.

”Vi skylder en stor tak til dem i det grønlandske samfund, der for så mange år siden tog et skridt til at organisere sig i fagforeninger,” sagde Ulrik Lyberth i sin jubilæumstale. ”Vi har arvet og videreført det arbejde, som vore bygdefæller har grundlagt ved at danne vores fagforening.”

Formanden nævnte, at GAS, som senere blev til SIK, havde opnået mange gode resultater på arbejdsvilkårene. Dannelse af pensionskassen SISA skal fremhæves. Og oprettelse af socialfonde har givet medlemmerne og deres familier enestående fordele under vanskelige vilkår. Det er fagforbundet, der tager sig af overenskomstforhandlingerne, og fagforbundet har i det daglige ”gået hånd i hånd med de enkelte arbejderforeninger og ligesom passet på dem,” ifølge Ulrik Lyberth.

Jubilæet i Kangaamiut blev holdt i to dage: På selve jubilæumsdagen den 14. marts holdt lokalafdelingen åbent hus med kaffe og kager i kontorhuset. Fredag den 19. marts var der festaften i forsamlingshuset for medlemmer og gæster med alt godt til ganen, sang og dans hele natten.

Hvornår arbejderforeningerne blev dannet

I SIK har vi de nøjagtige datoer for stiftelse af de ti af i alt 21 lokalafdelinger – se tabellen nedenunder. De lokalafdelinger, der ikke er med på listen, kan meddele datoerne til: Tina L. Nielsen tln@sik.gl imaluunniit sik@sik.gl

Qeqertarsuaq

4. juli 1954

Qaqortoq        

25. januar 1946

Aasiaat

10. oktober 1953

Ilulissat

19. september 1953

Maniitsoq

16. juli 1953

Tasiilaq

15. maj 1964

Qasigiannguit

4. august 1956

Kangaamiut

14. marts 1961

Kangaatsiaq

29. oktober 1972

Upernavik

10. august 1956