Skip to content

Ansøg om en feriefondsrejse til afholdelse i 2024

Som bekendt kommer SIK’s Feriefond fremover til at stå for to kategorier af rejser: 1) Lodtrækningsrejser, som dem, vi har kendt i mange år, og 2) Feriefondsrejser hvert andet år for bestemte faggrupper gældende fra 1. april 2024. SIK’s sekretariat har netop udsendt en informationsskrivelse om rejser af den nye kategori:

Fra 1. december 2023 kan en stor gruppe lønmodtagere under SIK ansøge om en feriefondsrejse til afholdelse i 2024. Det drejer sig om retten til en betalt ferierejse hvert andet år, som SIK har opnået for følgende lønmodtagergrupper:

 • Handel- og kontoransatte (HK’ere) i Selvstyret, kommunerne og de statslige arbejdspladser.
 • Barne-, socio- og socialmedhjælpere.
 • Sundhedshjælpere.
 • Tolke og oversættere.

Såfremt du hører til en af disse grupper, har du således mulighed for at få en sådan rejse, såfremt du opfylder de opstillede retningslinier for tildeling af en sådan rejse – dog tidligst til afholdelse fra den 1. april 2024. Og for at kunne bruge denne overenskomstmæssige ret, skal du udfylde et særligt online ansøgningsskema, som vil være tilgængeligt på SIK’s hjemmeside fra 1. december.

I forbindelse med ansøgning om afholdelse af en sådan rejse skal følgende dokumentation vedhæftes:

 • Sidste lønseddel.
 • Husstandens bopælsattest.
 • Ansættelseskontrakt.

Du kan læse nærmere om mulighederne for at få en feriefondsrejse på SIK’s hjemmeside, hvor retningslinierne for at kunne få en sådan rejse er detaljeret beskrevet. I faktaboksen nedenfor fremgår nogle af disse retningslinier til din orientering.

Hvis du har spørgsmål om disse feriefondsrejser, er du meget velkommen til at kontakte SIK, telefon 32 21 33 – eller direkte 34 93 17.

Fakta om feriefondsrejser hvert andet år

 1. Der ydes støtte til feriefondsrejser, der afholdes efter en kontinuerlig optjeningsperiode på mindst 2 år, regnet fra ansættelsen, i en stilling inden for det offentlige. En manglende optjeningsperiode på op til 6 uger inden for en optjeningsperiode på 2 år i forbindelse med et jobskifte fra en stilling til en anden stilling inden for det offentlige, vil ikke påvirke beregningen af, hvornår en ansat har krav på at få en feriefondsrejse.
 2. Ansøgning om feriefrirejse i 2024 kan tidligst indsendes til SIK’s sekretariat pr. 1. december 2023. Ansøgning skal være modtaget senest 3 måneder før ønsket afrejse.
 3. Der kan søges om en feriefondsrejse til København og retur på økonomiklasse (restriktiv billet). Eventuel opgradering til andre typer billetter er på egen regning. Såfremt det af logistiske grunde er nødvendigt med en overnatning undervejs betales denne af Feriefonden.
 4. Der kan ligeledes søges om en feriefondsrejse internt i Grønland. Feriefonden betaler det fulde beløb til en restriktiv billet, uanset destinationen i Grønland. Såfremt det af logistiske grunde er nødvendigt med en overnatning undervejs betales denne af Feriefonden.
 5. Sammen med flybilletten vil der ligeledes blive bestilt en afbestillingsforsikring.
 6. Retten til en feriefondsrejse omfatter tillige den ansattes ægtefælle eller samlever – samt ansøgers børn eller ægtefælles/samlevers børn under 18 år, såfremt de indgår i den ansattes husstand. Eventuel samlever skal have boet på samme folkeregisteradresse i mindst 1 år med den støtteberettigede på ansøgningstidspunktet, for at kunne deltage i feriefondsrejsen.
 7. Adopterede børn under 18 år og børn under 18 år i husstanden, for hvem der foreligger skriftlig plejetilladelse, har ret til at deltage i en sådan feriefondsrejse.
 8. En familieferierejse skal foretages samlet. Dog kan et barn der skal på skoleophold medrejse fra hjemstedet til København på enkelt billet. Hjemrejse for barnet vil være på egen regning.
 9. Opnår/deltager medarbejderen i optjeningsperioden i en ferierejse, finansieret af SIK’s feriefond, eller en anden feriefond, eller deltager i en lodtrækningsrejse fra SIK’s feriefond i kraft af ægtefælles, eller samlevers ansættelse (1 års samliv på samme adresse), bortfalder retten til en feriefondsrejse fra SIK’s feriefond, uanset om ægtefællen/samleveren er offentlig eller privat ansat.