Skip to content

509 familier tildeles feriefrirejse i 2023

SIK’s Feriefond har i går rundsendt endelige sms-beskeder til folk, der har ansøgt om feriefrirejse i 2023.

Sms-beskederne er dels bekræftelser på, at man er blevet udtrukket til en rejse, og at man senere vil modtage en blanket til udfyldelse, bl. a. til angivelse af rejsemål. Det er 509 ansøgere, der nu kan glæde sig til en ferierejse næste år – mange af dem sammen med både kone eller mand og børn under 18 år. De har ønsket sig rejsemål enten internt her i landet eller til Danmark.

Dels er der selvfølgelig besked om, at man desværre ikke er blevet udtrukket.

Et antal beskeder drejer sig desuden om, at man godt nok er blevet udtrukket, men at de er ugyldige, da det ved dokumentation har vist sig, at ansøgningerne kommer fra ansatte, hvis arbejdsgivere ikke er bidragsydere til Feriefonden.

Ordningen med feriefonden bygger nemlig på bidrag fra mange forskellige virksomheder. Hvis man er ansat i en virksomhed, som ikke indbetaler bidrag til fonden, er man selvfølgelig ikke berettiget til at få en ferierejse betalt fra fonden.

Udtrækningen af feriefrirejserne er blevet foretaget den 9. september 2022 med deltagelse af tillidsrepræsentanter, der er tilknyttet SIK’s lokalafdeling i Nuuk: Anda Markussen og Jerine Egede. Udtrækningen skete under overværelse af kredsdommer Stine Dana Lynge.

Efter udtrækningen har der været en del opfølgningsarbejde, bl. a. for at få dokumentation fra de udtrukne ansøgere i form af en lønseddel fra ansøgningsperioden (fra maj til august). En sådan lønseddel bekræfter nemlig, at ansøgeren er ansat i en virksomhed, der yder bidrag til feriefonden.

Klik her for at læse nærmere om feriefondens regler og om hvilke arbejdsgivere der giver bidrag til fonden

Tilstedeværende ved udtrækningen af rejser i 2023: Feriefondens sekretær Dorthea Josefsen, tillidsrepræsentant Anda Markussen, kredsdommer Stine Dana Lynge og tillidsrepræsentant Jerine Egede.

Sms-besker der blev rundsendt

Den 18. oktober 2022 og i dagene umiddelbart derefter blev der rundsendt fire forskellige sms-beskeder som følger:

Sms 1:

Tak for din ansøgning til SIK’s Feriefond. Din ansøgning til en rejse i 2023 er desværre ikke blevet udtrukket, men du er velkommen til at søge igen til næste år.

Sms 2:

Din ansøgning til SIK’s Feriefond, der er blevet udtrukket til en rejse i 2023, er desværre ikke gyldig, da din arbejdsgiver ifølge din fremsendte lønseddel ikke er en bidragsyder til fonden.

Sms 3:

Da du er af SIK’s Feriefond blevet udtrukket til en rejse i 2023, er du tidligere blevet bedt om som dokumentation at sende os en kopi af 1 stk. lønseddel fra ansøgningsperioden mellem 1. maj og 1. august. Da det ikke er sket, og efter flere rykkere fra feriefonden, må vi desværre meddele, at udtrækningen af dig er ugyldig.

Sms 4:

Som tidligere meddelt, er du af SIK’s Feriefond blevet udtrukket til en rejse i 2023. Og i den forbindelse vil vi sende dig et brev med en blanket pr. e-mail eller pr. brevpost, som du bedes udfylde og returnere til feriefonden.