Skip to content

Forlig indgået i overenskomstforhandlingerne

Resultatpapir er underskrevet i forhandlingerne mellem SIK og Grønlands Selvstyre.

Resultatpapiret, parterne er nået til enighed om, har følgende ordlyd: 

“Del-resultatpapir på Økonomien, som danner den overordnede ramme for forhandlingerne.

Den opgjorte lønsum er 1.426.035.445 kr. og beskæftigelsen er på 6.757 årsværk.

Forhandlingerne har været genoptaget den 14. februar 2019, hvor et væsentligt udestående har været den økonomiske ramme.

Som mandatet findes godkendt af Naalakkersuisut, så er nettorammen for forhandlingerne samlet 8,24% af den samlede lønsum for SIK, svarende til 117.505.321 kr. Nettorammen står ikke til at ændre.

Derudover ligger der midler til forbedring af pensionsindbetalingerne og forbedringer på overenskomster som har bevågenhed i forhold til fastholdelse og rekruttering. Herved opnås der en bruttoramme på samlet 9,35%, svarende til 133.321.189 kr.  (…)

I den videre proces, kan overenskomstmidler, i form af tillæg som overgår til grundlønnen så bruttorammen kan øges til efterfølgende udmøntning efter enighed. De tillæg kan efter enighed anvendes til at løfte grundlønnen på udvalgte grupper.

Ovenstående findes som en nødvendig forudsætning for at gennemføre forhandlingerne med et endeligt resultat. Tekstmæssige til rettelser kan i den afsluttende proces forekomme.”