Skip to content

Fra NSIP ’s medlemsmøde

Det blev holdt i Forsamlingshuset i forlængelse af et ordinært møde for byens tillidsrepræsentanter.

Corona-året har som bekendt budt på mange hindringer for mødeaktiviteter, også for SIK’s lokalafdeling i Nuuk, NSIP.

Forårets planlagte medlemsmøde blev således udsat på ubestemt tid. Men her i årets sidste måned lykkedes det at gennemføre medlemsmødet.

Det blev holdt i Forsamlingshuset i forlængelse af et ordinært møde for byens tillidsrepræsentanter. På den måde fik NSIP mulighed for at inddrage sine medlemmer i de igangværende fagforeningsaktiviteter. Det sker ved fremlæggelse af bestyrelsens beretning, ved orientering om lokalafdelingens økonomi og vedtagelse af budgettet for næste år.

Som vort billede viser, bar medlemsmødet også præg af, at julen og nytåret nærmede sig. Som traditionen bød, blev der blandt fagforeningsmedlemmerne udtrukket råvarer til højtids-måltid. Det blev så malersvend Heinrich Jansen, der således trak årets gave i form af en halv lam.

På samme festlige vis fik 15 tillidsrepræsentanter, der i løbet af året har præsteret størst deltagelse i de planlagte møder for tillidsrepræsentanter, opmuntringsgaver i form af lammekølle.

Det blev malersvend Heinrich Jansen, der trak årets gave i form af en halv lam.