Skip to content

Girokort til kontingent udsendt ved fejl

Indbetalingskort til betaling af kontingent for november er udsendt fra Nets’ betalingssystem ved en fejl, opstået i forbindelse med en ændring i systemet.

Som opfølgning af vor meddelelse til lokalafdelingerne, tillidsrepræsentanterne og hovedbestyrelsen ved e-mail i går, skal det herved oplyses, at der i dag er rundsendt en sms-besked til medlemmer med mobiltelefon med følgende tekst:

”Det tilsendte girokort dateret den 17. oktober til indbetaling af kontingent for november er udsendt ved en fejl. Se derfor bort fra det. Kontingentet vil blive trukket fra din bankkonto som normalt. Skulle du have betalt girokortet med den nævnte dato, bedes du kontakte SIK på tlf. 32 21 33 eller e-mail sik@sik.gl.”

For at nå ud til så mange medlemmer som muligt og hurtigst muligt med denne besked, er den også blevet slået op på SIK’s Facebook-side i dag.

Indbetalingskortet er udsendt fra Nets’ betalingssystem ved en fejl, opstået i forbindelse med en ændring i systemet.