Skip to content

Hvordan er det nu bestemmelsen skal forstås?

SIK’s formand påpeger, at corona-bekendtgørelsens bestemmelser om restriktioner for forsamlinger er uklare og forvirrende.

Vi aflyste det planlagte møde i SIK’s Repræsentantskab i september, da vi blev informeret om, at sådanne møder ikke kan gennemføres jævnfør bestemmelserne i den nye bekendt­­gørelse om restriktioner i corona-tiden – nemlig at det er forbudt at holde møder eller kurser, hvor ”deltagere indrejser fra andre kommuner”.

Således aflyste Ældreforbundet også et lignende mødearrangement, hvor der skulle drøftes en del politiske spørgsmål. Vi tog denne aflysning til efterretning, for at der ikke skulle være forskelsbehandling.

Vi aflyste også pensionskassen SISA’s generalforsamling, hvor der også var lagt op til en del samfundspolitisk snak.

Nu erfarer vi, at partiet Siumut satser på at holde et fysisk landsmøde.

Det sker jævnfør en anden bestemmelse i bekendtgørelsen: At de restriktioner, som ligger til grund for vores mødeaflysninger, ikke er gældende for forsamlinger ”med et po­li­tisk eller andet meningsbefordrende øjemed”. 

Så kan man godt tænke sig at spørge: Hvad har ikke med politik at gøre? Alle foreninger og organisationer, der beskæftiger sig med samfundsforhold, skal jo gerne danne sig me­ninger om politik.

Derfor vil SIK rejse et erstatningskrav for den tid og kræfter, fagorganisationen har brugt ved forberedelse af møder, der er aflyst, og for de rejsebilletter m.v. der er blevet tabt – hvis Siumutterne alligevel vil holde landsmøde.

Det, som jeg er ude efter, er at vi skal behandles ens, og at lovgiverne skal gå foran som gode eksempler til at overholde de bestemmelser, de laver. Ellers bliver der stor forvirring i dette land.

Jess G. Berthelsen
Formand for SIK