Skip to content

Johan Christiansen er død

Æresmedlem af SIK, Johan Christiansen, er afgået ved døden søndag den 3. november 2019 i sin hjembygd Kangersuatsiaq.

Johan Christiansen, Juaarsuaq (som han til daglig blev kaldt), blev formand for Arbejderforeningen i Nanortalik i 1964. Da han flyttede nordover til Qasigiannguit, gik han her ind i be­styrelsen for den lokale arbejderforening, hvor han blev formand i 1967. Da der var en kredsledelse for arbejderforeningerne i Diskobugten, var han også formand her.

Fra 1969 til 1983 var Juaarsuaq medlem af hovedbestyrelsen for SIK. I perioden 1983-93 var han medlem af kommunalbestyrelsen i Qasigiannguit. Som repræsentant for arbejder­foreningerne var han medlem af arbejdsmarkedsnævnet i Diskobugten i over 20 år.

Med hengivenhed har Juaarsuaq i en menneskealder taget del i den grønlandske arbejder­­­bevægelses kamp for bedre arbejds- og livsvilkår. Han arbejdede i rejefabrikken i Qasigiannguit i rejeindustriens æra, og her huskes han som en stædig fortaler for gode arbejds­vilkår.

Juaarsuaq huskes i øvrigt som en aktiv iagttager af samfundsforhold, og indtil sin død fulgte han SIK’s virke med stor opmærksomhed. Og hans respekt for sine medmennesker og hans evne til at skabe glæde omkring sig er mindeværdige.

Æret være Johan Christiansens minde.

Jess G. Berthelsen
Forbundsformand

ohan Christiansen, siddende med en buket blomster. Foto taget i SIK-kongressen i 2017. Han var omgivet af to andre æresmedlemmer, Jonas Fleischer (til venstre på billedet) og Pavia Lange, samt af formand Jess G. Berthelsen.