Skip to content

Udvikling af netværk af kontaktpersoner er begyndt

Her i den næstsidste måned i 2022 kan vi konstatere, at det nye begreb ”kontaktpersoner” nu er godt på vej til at fæstne sig i fagforbundet SIK’s organisation.

Ifølge de nye vedtægter, som blev vedtaget i kongressen i efteråret 2021, skal der udpeges kontaktpersoner i bygder og byer, hvor der ikke er en forening. Og her i løbet af 2022 er der kommet 25 på listen over det første hold af kontaktpersoner.

Disse personer bliver udpeget til at være kontakter mellem de lokale fagforeningsmedlemmer, fagforbundet og den nærmeste forening (det vil sige lokalafdeling) i fagforbundet.

I dagene 11. – 13. oktober blev der så holdt den første samling for kontaktpersonerne.

Der var deltagelse af 10 kontaktpersoner. Vejrforhold m.m. kom til at hindre deltagelse af flere tilmeldte til arrangementet, der blev holdt i Hotel Hans Egede i Nuuk. Men det blev tre gode, indholdsrige dage.

Emnerne

Der var information om SIK’s virke, fagforbundets historie og struktur, arbejdet i sekretariatet, fagforbundets og foreningernes vedtægter og om hvordan hjemmesiden www.sik.gl kan benyttes i fagforeningsarbejdet.

Så var der orientering om regelsæt og grundbegreber ude i de arbejdsretlige forhold: Bl. a. om påtale, advarsel, tjenstlig samtale, opsigelse og afskedigelse samt bortvisning.

Der blev også tid til fokus på spørgsmål, der ofte dukker op i det daglige arbejde. Det er bl. a. overarbejde, sygdom, barn syg, arbejdsmarkedsydelse, ferie og helligdags- og søgnehelligdagsbetaling. Emnerne blev belyst bl. a. ved situationsspil, der blev optaget på video.

Kommende aktiviteter

Den tredje og sidste dag blev brugt bl. a. til at skrive aktiviteter op, som kontaktpersonerne kan tage sig af, når de kom hjem fra mødet i Nuuk. Listen kom til at indeholde følgende:

  • Informationsmøde med borgerne.
  • Gennemgang af hjemmesiden for at få overblik over informationer og materiale.
  • Gennemgang af kursusbeskrivelserne i hjemmesiden.
  • Oprettelse af gruppe på Messenger.


Positiv tilbagemelding

De nye kontaktpersoner fik tid til at besøge fagforbundets bygning i Nuuk, hvor de bl. a. mødtes med forbundsformand Jess G. Berthelsen.

Deltagerne var meget glade for arrangementet, og de mente, at tre dage faktisk var for lidt.

Deres vurdering var dog, at de fik meget udbytte i form af viden og informationer, som de kan bygge videre på i deres virke som kontaktpersoner i fagforeningslivet.

Fra SIK skal der lyde en opfordring til arbejderforeningerne om fortsat at tage initiativ til udpegning af kontaktpersoner i bygder og byer, hvor der ikke er forening.

Deltagere og arrangører i mødet for kontaktpersoner:
Forreste række fra venstre: Ane Gabrielsen, Oqaatsut, Susanne L. Mølgaard, Kitsissuarsuit, Mette Jonathansen, Ikerasak, Anna M. Hansen, Qaarsut, aamma Nukannguaq Johansen, Ilimanaq.
Bageste række fra venstre: Maren Johnsen, Qassiarsuk, Aka Josefsen, Kapisillit, Thomas Egede, Igaliku, Eva Jonathansen, Qeqertaq, Susanne Nielsen, Saqqaq, Jokum Zeeb (SIK’s næstformand) og Inge-Marie Rosing (konsulent i SIK).

Fra kontaktpersonernes besøg hos SIK-formand Jess G. Berthelsen.

Deltagerne i mødet for kontaktpersoner var meget glade for arrangementet, og de mente, at tre dage faktisk var for lidt.