Skip to content

Lige løn for lige arbejde

Det ser ud til at politiet, som arbejder her i landet og politiet, som arbejder i Danmark, og som også bliver aflønnet af staten, nu får lige løn. Det blev meddelt at det samme er gældende for de ansatte i anstalterne for domfældte i Danmark og her i landet.

Derfor regner vi i SIK med at vores folketingsmedlemmer også vil arbejde for lige løn for lige arbejde for andre, som arbejder under staten.

SIK har overenskomst for ansatte i staten også. Det drejer sig om ansatte i retterne, ansatte i politistationerne, maritim personale i politikutterne, ansatte under Rigsombudsmanden m.v.

Selvfølgelig regner vi i SIK med at vores folketingsmedlemmer også vil arbejde for at ovennævnte faggrupper, som har samme arbejde som i Danmark, får samme løn. Selvfølgelig må der ikke være forskelsbehandling.

På baggrund af det regner vi i SIK også med at de ansatte under Grønlands Selvstyre, hvis arbejde består af det samme som i Danmark, også vil blive reguleret i løn. Altså lige løn for lige arbejde.

Dette er et åbent brev til vores folketingsmedlemmer, som vi regner med bliver taget godt imod og fordi vi også regner med at SIKs medlemmer også vil få samme behandling. Hvis ikke, så vil vi betragte det som forskelsbehandling.

Jess G. Berthelsen
Forbundsformand