Skip to content

Månedslønnen i forhold til den fyldte indkøbspose

Afskaffelse af kødafgift vil være et af de rigtige skridt til at kompensere for stigende priser på daglige fornødenheder. Og det, som Demokraatit foreslår, kan kun være et naturligt indhold blandt mange andre i den pakke imod inflationen, som Naalakkersuisut-koalitionen skulle være på vej med.

Som formanden for SIK Ungdom for nylig udtrykte det i sin udtalelse om uddannelsesstøttens stærkt faldende værdi, er det virkelig begyndt at stramme til – ikke kun blandt elever og studerende, men i det hele taget blandt store lønmodtagergrupper.

”Det var godt nok en klækkelig del af månedslønnen, som jeg brugte, da jeg handlede ind i dag og fyldte en plasticpose op med dagligvarer”, bemærkede en husmor noget forskrækket forleden dag.

Den bemærkning er typisk og er meget beskrivende for den tid, vi er gået ind i. Det er også et klart signal til de politiske myndigheder om nødvendigheden af en hurtig handling, der tilgodeser økonomisk svagest stillede grupper.

Vi kan ikke udfordre Putin. Men vi kan tage udfordringen op med at gøre eftervirkningerne af hans krig i Ukraine så lempelige som muligt for befolkningen her i landet ved at føre tankerne om et solidarisk samfund ud i livet i nødens stund.

Afskaffelse af kødafgift i sig selv kom­penserer ikke fuldt ud, men sammen med en række af andre lignende tiltag betyder det noget, når det er svært at få husholdningsøkonomien til at ræk­ke. Og det er et tiltag, som vil være kærkomment for de mange lønmodtagere, der er organiseret i SIK.

Jess G. Berthelsen
Formand for SIK