Skip to content

Mindeord om Stephen Heilmann

Stephen Heilmann, der har arbejdet for SIK gennem mange år, døde lørdag den 1. juni. SIK’s formand Jess G. Berthelsen udsender følgende mindeudtalelse:

Vores gode ven og samarbejdspartner i SIK, Stephen Heilmann, er afgået ved døden i lørdags. Han blev 77 år og nåede at løse mange opgaver uegennyttigt og på en kærlig måde i det grønlandske samfund, hvilket vi er meget taknemmelige for.

Det var i 1988, at Stephen første gang var ordstyrer i vores kongres i SIK. SIK befandt sig dengang i en meget rodet situation, og man må konstatere, at hans behændighed som mødedirigent gjorde, at kongressen blev gennemført på en god og ordentlig måde.

Således har Stephen været ordstyrer i SIK’s kongresser fra 1988 indtil han sidste gang havde opgaven i 2013. Han ønskede selv at stoppe her.

Stephens medvirken i fagforbundet skal derfor betegnes som en væsentlig del af SIK’s historie. Vi ved jo, hvor stor en betydning, en ordstyrer har for en kongres’ gennemførelse på en vellykket eller ikke-vellykket måde. Min vurdering er, at alle kongresser i SIK frem til 2013 er blevet afviklet i god orden, netop på grund af Stephens veludviklede sans for at styre et møde.

Stephen har en stor bekendtskabskreds blandt lederne af fagforbundets lokalafdelinger, og han havde således en god føling med aktuelle situationer og problemstillinger i organisationens enheder rundt omkring.

Han havde evnen til at lytte til, hvad medmennesker har på hjerte. Og han behandlede alle lige og fordomsfrit uanset ståsted og baggrund.

Én af hans mange styrker var historiekendskab, og så havde han politisk tæft. Det var således naturligt at gå til Stephen for lige at sikre sig hvilket årstal og i hvilken sammenhæng, en bestemt begiven­hed havde udspillet sig.

En gang havde han således givet forelæsning på universitetet, hvorefter han blev spurgt om ”hvordan han nu kunne huske alle de årstal og situationer.” Stephen gav et prompte svar: ”Jeg er senil og kan huske tal fra svundne tider, men ikke noget fra i går.”

Nu da han er gået bort, vil vi savne Stephen som ven og samarbejdsfælle – én hvor man kan lufte sine tanker hos og blive klogere.

Æret være Stephen Heilmanns minde.

Jess G. Berthelsen, formand for SIK

Stephen Heilmann huskes bl. a. sådan indenfor SIK. Billedet her er fra Qaqortoq i 2015, hvor han var ordstyrer på et møde i SIK’s repræsentantskab.