Skip to content

Næstformandens rundtur til foreningerne

SIK’s næstformand Jokum Zeebs plan for sammen med en konsulent i fagforbundet at besøge en række foreninger og lokale tillidsrepræsentanter her i 2023 er nu blevet meddelt pr. e-mail til de pågældende foreninger. Det er med i planen, at der holdes borgermøder og virksomhedsbesøg.

Planen er som følger:

  • 9.-13. januar 2023: Qaqortoq – gennemført (sammen med Susanne Olsen)
  • 20.-22. februar 2023: Kangerlussuaq (sammen med Susanne Olsen)
  • 13.-17. marts 2023: Aasiaat (sammen med Axel Lund Olsen)
  • 17.-22. april 2023: Ilulissat (sammen med Emma Junge Dalager)
  • 23.-26. maj 2023: Paamiut (sammen med Emma Junge Dalager) 
  • 1.-8. juni 2023: Maniitsoq og Kangaamiut (sammen med Inge Marie Rosing)
  • 17.-24. juni 2023:  Upernavik og bygder (sammen med Inge Marie Rosing og praktikant Aviaq Petersen)
  • 21.-28. august 2023: Kangaatsiaq (sammen med Axel Lund Olsen)
  • 9.-16. september 2023: Tasiilaq (sammen Axel Lund Olsen) 


Nærmere planer for de enkelte besøg vil blive foretaget af Inge Marie Rosing fra fagforbundets sekretariat i samarbejde med de rejsende og med stedlige foreninger.

SIK’s næstformand Jokum Zeeb – møder de lokale – billede taget i august sidste år i Saattut, da hovedbestyrelsen var på rejse til Uummannaq-området.