Skip to content

NSIP indkalder til generalforsamling

SIK’s lokalafdeling i Nuuk, NSIP, holder generalforsamling tirsdag den 20. april 2021 kl. 19.00 i Forsamlingshuset.

Generalforsamlingen afholdes i henhold til NSIP’s vedtægter, § 7 og § 8. Der indgår valg af bestyrelse i generalforsamlingen.

Forslag til dagsordenspunkter meddeles til NSIP’s kontor senest 14 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt
NSIP’s bestyrelse