Skip to content

NSIP indbyder til medlemsmøde

SIK’s lokalforening i Nuuk, NSIP, indbyder til medlemsmøde onsdag den 9. marts 2022, kl. 19.00, i Orkestersalen, Katuaq.

Dagsorden:

1) Valg af ordstyrer og referent.

2) Bestyrelsens beretning.

3) Revideret regnskab til orientering.

4) Indkomne forslag.

5) Fastsættelse af medlemskontingent.

6) Godkendelse af budget.

7) Eventuelt.

Der serveres kaffe og the med kager.

Bestyrelsen ønsker alle velkommen.