Skip to content

Ny indmeldelsesblanket

Til alle foreninger i SIK, tillidsrepræsentanter m.ver der udsendt nyjusteret blanket til indmeldelse som medlem af SIK til anvendelse fra den dag, den bliver modtaget. Blanketten er på grønlandsk, dansk og engelsk.

Den konkrete anledning til endnu en nyjustering er, at SIK har truffet en aftale med Royal Greenland om, at virksomheden foretager løntræk af medlemskontingentet for de medarbejdere, der ønsker det – så de ikke behøver at få banken til at betale kontingentet (via BS).

Denne betalingsform er således indføjet som en valgmulighed i den nye indmeldelsesblanket – dog forudsat, at ens arbejdsplads har indgået en aftale med SIK om løntræk.

SIK vil klart anbefale denne betalingsform, når det er muligt. Det er en enklere og nemmere måde for alle parter. Fagforbundet vil da også rette en henvendelse til andre virksomheder i Grønland med opfordring til at indgå den samme aftale.

Kun til indmeldelse, ikke til ændring af medlemsoplysninger

Den nye blanket er beregnet til indmeldelse, ikke til ændring af oplysninger om medlemmet – bl. a. ved flytning eller ved overgang til ny arbejdsplads. Ændringer af sådanne medlemsoplysninger kan altid meldes skriftligt pr. e-mail eller pr. brevpost eller bare pr. telefon til fagforbundets sekretariat – uden brug af blanket. Dette er også oplyst i vejledningssiden.

Hent den nye indmeldelsesblanket med vejledning her:

Kalaallisut
Dansk
English