Skip to content

To nye konsulenter og en ny arbejdsfordeling

Den 1. august 2023 kunne SIK’s sekretariat byde to nye medarbejdere velkommen. Samtidigt er opgavefordelingen blandt konsulenterne blevet justeret.

De to nye konsulenter i fagforbundet er Linda Christensen og Eva Davidsen. Begge kommer fra stillinger i Retten i Grønland.

Linda Christensen

Eva Davidsen

Linda Christensen skal koncentrere sig om sager for socialfondene – herunder behandling af ansøgninger om ledsagerrejser for pårørende til alvorlig syge.

Eva Davidsen skal tage sig af medlemssager – og af kontakt til foreninger og tillidsrepræsentanter på arbejdspladser i Avannaata Kommunia og Kommune Qeqertalik.

Så kunne opgavefordelingen passende blive justeret for et par andre medarbejdere, der er i SIK’s sekretariat i forvejen:

Dorthea Josefsen, der hidtil havde passet både socialfondene og feriefonden, kan nu koncent­rere sig udelukkende om feriefonden. Sofie Svendsen, som er overenskomstkonsulent, får SIK Ungdom tilføjet som et emneområde. Og Axel Lund Olsen, der hidtil har taget sig af medlemssager, får uddannelse og arbejdsmarked, samt arbejdsmiljø, som sine opgaveområder.

► Klik her for at se oplysninger om personale og opgavefordeling i SIK