Skip to content

Ordinær SIK-kongres indkaldt til september

2021 er et kongres-år for SIK. Og formanden har indkaldt til denne. Det bliver i begyndelsen af september i Ilulissat – om corona vil.

Kongressen er SIK’s øverste myndighed, og den holdes ifølge vedtægterne hvert fjerde år i september eller oktober. 

Indkaldelsen til kongressen skal ske med mindst 5-måneders varsel, og formand Jess G. Berthelsen har således netop udsendt indkaldelsen på vegne af hovedbestyrelsen. Kongressen holdes i dagene 2. og 3. september 2021 i Hotel Arctic, Ilulissat.

I indkaldelsen bliver det anført, at indkaldelsen sker med forbehold for corona-situationen – det vil sige, at det kan blive nødvendigt at gennemføre kongressen på en anden måde.

I SIK’s kongres deltager delegerede, udpeget af de 21 lokalafdelinger i et antal afhængigt af de enkelte lokalafdelingers medlemsmæssige størrelse.

I kongressen lægges der store linier i SIK’s arbejde som fagforbund i den kommende periode. Og der vælges både formand, næstformand og hovedbestyrelse.

Sidste frist for aflevering af forslag til dagsordenspunkter er den 2. juni 2021.

Til sommer i år er det 65 år siden, at SIK blev dannet af en række ”daglejer”-foreninger i kysten. Dengang blev forbundet kaldt GAS (Grønlands Arbejder Sammenslutning).