Skip to content

Ordningen for vordende fædre godt modtaget fra start

”Så har jeg godt nyt her til allersidst,” sagde SIK’s formand Jess G. Berthelsen i sin 1. maj-tale i Nuuk Forsamlingshus. Og den gode nyhed var: SIK’s socialfond kan nu betale rejsen for en vordende far i forbindelse med, at moderen nødvendigvis skal rejse til en anden by for at sæt­te bar­net i verden. Når de har børn under 18 år, kan de også indgå i den betalte rej­se.

Her i den tredje uge af maj er der allerede mange familier, der har har henvendt sig og vil benytte sig af den nye mulighed, der kan ansøges af lønmodtagere, der er ansat i henhold til en SIK-overenskomst.

Allerførste brugere

I indlogeringen i Nuuk for de barslende fra kysten møder vi Salome Adolfsen fra Qaqortoq. Hendes familie er den allerførste, der bruger muligheden fuldt ud – med stor glæde. Den vordende far, Peter M. Noahsen, har således ledsaget hende til Nuuk i selskab med børnene Mateus (den yngste på to år), Paulus, Victor, Sorlannguaq-Ineqi og så Brian (den ældste på 17).

Da Dorthea Josefsen fra SIK’s socialfonde kommer på besøg med en buket blomster til Salome, er resten af familien smuttet til svømmehallen. Rejsen kan jo passende benyttes til sådanne sunde akviteter i fællesskab.

Salome Adolfsen udtrykker stor taknemmelighed over, at SIK’s socialfond på den måde giver støtte til familien. Hun og manden blev gjort opmærksom på muligheden ved, at en Facebook­-ven delte en link til en nyhed i SIK’s hjemmeside med overskriften ”Vordende fædre kan nu få rejsen betalt”.

Hun skulle alligevel snart rejse til Nuuk for at føde. Og så gjaldt det om at ringe til SIK’s hovedkontor i Nuuk for at høre nærmere. Støtten var så ny, at den endnu ikke rigtigt var indarbejdet i det daglige system. Men parret fik vejledning i, hvordan de skulle ansøge. Og så kom rejsen fra Qaqortoq til Nuuk og retur på plads for den vordende far og hele familien.

Dorthea Josefsen fra SIK’s socialfonde har her netop overrakt en buket blomster til Salome Adolfsen fra Qaqortoq (til højre på billedet). Salomes mand Peter og fem børn i alderen fra to år til 17 år er de første, der har benyttet sig af den nye mulighed for at få rejsen betalt for at være sammen med mor, der skal føde i Nuuk.


Nyt skud på stammen

Det drejer sig om det nyeste skud på stammen. Da SIK ved overenskomst med arbejdsgiver­ne i 2009 etablerede socialfonden, var det i forbindelse med et familiemedlems alvorlige sygdom, man kunne ansøge ledsagerrejse og logi samt dækning for tabt arbejdsløn.

Senere kom støtten til anskaffelse af briller som et andet velbenyttet område i socialfondens regi.

At sætte et barn i verden er en af livets største oplevelser – ikke mindst for faren. Men fædrenes mulighed for at være til stede fysisk er blevet mere og mere indskrænket i løbet af de senere år, efterhånden som fødesteder bliver lukket.

– Det bør vi gøre noget ved, sagde SIK’s formand Jess G. Berthelsen, som er primus motor for etableringen og udviklingen af fagforbundets socialfonde. Det er en oplagt opgave for fonde­ne.

Ved en ny aftale er det således blevet muligt, at socialfonden betaler rejsen tur-retur til fødested for ikke alene den vordende far, men også for familiens børn.

For tiden arbejdes der på, at også logi og dækning af tabt arbejdsløn indgår i støtten.

På hjemmesiden www.sik.gl vil der snarest blive opdateret på oplysningerne om socialfondene og om fondenes støttemuligheder. Ligeledes vil fondenes ansøgningsblanket og vejledningen til denne blive justeret. Arbejderforeningerne m.v. vil så blive orienteret.