Skip to content

Påskønnelse af trofast deltagelse i tillidsfolks møder

Det skete allerede i december. Men det skal nævnes her henimod midten af den første måned i 2023: Påskønnelsen af den trofasthed, som tillidsrepræsentanter yder deres vigtige rolle.

Fire af de valgte tillidsfolk i Nuuk fik hver en god julekurv og et godt ord med på vejen fra NSIP’s formand Josef Therkildsen.

De har deltaget i mindst fem af de månedlige møder, som arbejderforeningen i Nuuk holder for tillidsrepræsentanterne. Tak og tillykke for de fire:

Inge Lennert, SIK’s sekretariat
Jens Kristian Kâjangmat, Nukissiorfiit
Steffen Silassen, Fiskerikontrollen
Nuka Enoksen, Nuuk Imeq