Skip to content

Nyt fra samarbejdet indenfor organisationen

Her i den første måned af 2023 er der taget hul på en række vigtige initiativer og planer omkring tættere og stærkere samvirke indenfor fagforbundet.

For det første er bogholderiet i arbejderforeningen i Sisimiut overgået til SIK’s sekretariat pr. 1. januar 2023.

For det andet er den administrative samarbejdsaftale med foreningen i Nuuk forlænget med et år endnu.

For det tredje indleder fagforbundets næstformand en ny runde af besøg til foreningerne for sammen med dem at forstærke medlemsplejen.

Sisimiut med i systemet

Efter beslutning i SIK-kongressen i 2013 sluttede foreningerne sig til en ordning med fælles bogholderi, drevet af fagforbundets sekretariat. Det er en ordning for, at der kommer en mere ensartet og sikrere styring af foreningernes økonomi, så man også på den måde har bedre udnyttelse af de midler, man har til rådighed rundt omkring.

Ordningen har givet gode erfaringer og resultater. Og fagforbundets sekretariat har derfor den glæde at kunne servicere foreningen i Sisimiut også på bogholderi-området nu fra 1. januar. Det sker efter aftale, som sekretariatet traf i 2022 med foreningens bestyrelse ved formand Jens Johansen.

Med Sisimiuts tilslutning til systemet er ringen sluttet, så alle de 20 foreninger nu er med i bogholderi-ordningen.

Tina L. Nielsen er bogholder i SIK’s sekretariat. Det er hende, der til daglig betjener lokalforeningerne inden for fagforbundet med dette arbejdsområde. Efter at arbejderforeningen i Sisimiut nu har tilsluttet sig fælles bogholderi, er det i alt 20 foreninger, der er med i systemet.


Nuuk betjenes fortsat af SIK-sekretariat

Fagforbundets sekretariat har i øvrigt aftalt med arbejderforeningen i Nuuk om fortsat betjening af foreningen i 2023.

Det indebærer, at sekretariatet stiller personale til rådighed for foreningens bestyrelse i forbindelse med bl. a. planlægning og gennemførelse af virksomhedsbesøg, møder med tillidsrepræsentanter, bestyrelsesmøder og konkrete personsager for medlemmerne.

Ordningen virker da også praktisk og naturlig, fordi mange af foreningens medlemmer i forvejen til daglig bliver betjent af SIK’s sekretariat, som i øvrigt har til huse i den samme bygning, hvor foreningen har sit kontor.

Besøgsrunden fortsætter

Mandag den 9. januar rejser SIK’s næstformand Jokum Zeeb sammen med konsulent Susanne Olsen til Qaqortoq.

Det bliver årets første mål for den besøgsrunde, som han har indledt i 2022, og som han vil fuldende i år.

I besøgsrunden vil der blive afholdt et minikursus for foreningernes bestyrelser, bl.a. in­deholdende emner om bestyrelsesmedlemmernes ansvar, pligter og rettigheder, samt orientering om foreningernes rolle i SIK. Det er også tanken, at der arran­geres borgermø­der i de pågældende byer og bygder. Der holdes møde med tillidsrepræsentan­ter­ne, lige­som der vil være virksomhedsbesøg.

Planen for besøgsrunden vil snarest blive lagt ud på hjemmesiden her.