Skip to content

SIK holder 1. maj på en anden måde

SIK som fagforbund vil ikke denne gang invitere til traditionelt 1. maj-arrangement i Nuuk med optog og efterfølgende forsamling med taler.

Det er på grund af den stadig usikre co­rona-situation og for at følge myndighedernes anbefalinger i den forbindelse, herunder om forsamling på maximalt antal personer.

Lokalafdelingerne rundt omkring i landet bestemmer selvfølgelig selv, hvad de vil gøre den dag, bare de respekterer anbefalingen om forsamling på maximalt 100 personer.

Uanset corona-situationen vil SIK’s formand dog som sædvanlig holde 1. maj-talen. Talen vil blive indspillet på video, blive lagt ud på internettet og vil kun­ne streames fra hjemmesiden www.sik.gl’s forside fra formiddag denne dag. 

SIK’s lokalafdelinger og tillidsrepræsentanter er blevet orienteret om det via e-mail, og er blevet tilskyndet til at tage forevisning af talen med i programmet, såfremt de har planer om arrangementer den dag, som respekterer anbefalingen om forsamling på maximalt 100 personer.

I det hele taget vil vi opfordre fagorganisationens folk og tillidsrepræsentanter over hele landet til at overvære talen på internettet.

Med venlig hilsen

Jess G. Berthelsen
Forbundsformand