Skip to content

Spørgsmål og svar om mineprojektet på Kvanefjeldet

Hvornår skal beslutningen om Kvanefjeldet træffes? Er der farlig stråling? Hvad sker der, når minen skal lukkes? Det er et par af de spørgsmål, der bliver besvaret i et notat fra Greenland Minerals – det selskab der står for mineprojektet.

Kvanefjelds-projektet indeholder verdens største uafhængigt verificerede reserve af sjældne jordarter. Jordarterne anvendes bl.a. i vindmøller og elbiler.

De er derfor særdeles afgørende for, at hele den grønne omstilling til en mere bæredygtige verden kan blive en succes. Kvanefjeldet vil kunne levere 15-20 pct. af verdensmarkedets efterspørgsel på sjældne jordarter. Derfor tiltrækker projektet også meget omfattende international opmærksomhed.

Greenland Minerals har undersøgt Kvanefjelds-projektet siden 2007. Der er brugt flere hundrede millioner kroner på undersøgelser og internationale rådgivningsvirksomheder.

De har undersøgt alle elementer af projektet – både udvikling, drift og nedlukning. Selvstyrets uafhængige rådgivere har brugt flere år på at gennemgå materialet. De har på den baggrund indstillet projektet til offentlig høring. Høringen er aktuelt i gang og varer frem til 1. juni 2021.

Ovenstående er et uddrag af indledningen til notatet fra Greenland Minerals. Hent her forneden hele informationsnotatet for at læse de enkelte spørgsmål og svar.

► Klik her for at hente notatet “Fremtidens Kvanefjeld” (11 sider)