Skip to content

Tættere samarbejde for at forbedre produktion og beskæftigelse

SIK og Royal Greenland indgår tættere samarbejde for at forbedre produktions- og beskæftigelsesforhold.

SIK og Royal Greenland er blevet enige om, at de igennem gensidig orientering vil sikre tiltag, der kan påvirke produktions-og beskæftigelsesforhold, herunder hvordan der kan sikres medarbejdere til produktioner i fiskeriets højsæsoner, og også kigge på hvordan Royal Greenland kan sikre mere kontinuerligt råvaretilførsel til deres fabrikker.

Parterne er også blevet enige om at anbefale tiltag, der kan sikre fiskerier, der så vidt muligt sikrer en jævn råvareforsyning hen over året. For eksempel ønsker parterne indførelse af individuel omsættelige kvoter for de kystnære fiskerier, der kan bidrage til en mere jævn råvareforsyning.

Parterne mødes med Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug inden jul, hvor idéer til forbedring af rammebetingelser skal fremlægges.

SIK og Royal Greenland ønsker fortsat et tæt samarbejde med KNAPK om det kystnære fiskeri.


Jess G. Berthelsen
Formand for SIK

Jens K. Lyberth
Kommunikation- og HR-direktør i Royal Greenland