Skip to content

Til alle arbejdere i landet

Udtalelse af Siumuts formand Kim Kielsen på arbejdernes dag.

I ønskes alle hjerteligt tillykke på denne arbejdernes dag i dag.I Siumut er en af vore mærkedage 1. maj, som er arbejdernes internationale kampdag. Dagen fejrer vi glade herhjemme sammen med arbejderne, ligesom dagen også er en festdag for hele befolkningen, fordi det er dagen hvor vi indførte Hjemmestyret i Vort land.

Fiskeindustrien mangler folk der kan arbejde, derfor må arbejdsgiverne forbedre forholdende

Aldrig har fisken som spiseret været mere attraktiv i hele verden end i dag. Dette er virkelig godt for fiskerne og vi er taknemmelige for den økonomiske medvind som det medfører. I Siumut mener vi, at tiden er inde til, at medarbejdere på fiskefabrikkerne skal til at tilbydes arbejde under bedre vilkår, end det vi ser i dag.

Vi har i de senere år hele tiden fra politisk hold haft som målsætning og arbejdet for, at forøge værdien af fisk herhjemme, alligevel hører vi oftere og oftere om mangel på arbejdskraft i fiskeindustrien.

Derfor er tiden inde til, at vi må vende kajakken og tænke nye tanker. Der er i dag mulighed for at arbejderne på fiskefabrikkerne kan få fast månedsløn, man kan begynde at benytte beviser for sine evner m.m., kort sagt går vi fra Siumut højt op i at forbedre vilkårene for arbejderne, ligesom det også er vigtigt, at ansætte hjemmhørende på poster med større ansvar.

Unge der ikke har noget at lave

Der er brug for os alle i samfundet og vi har også alle en samfundspligt. Derfor henvender vi os til jer arbejdere, der utrætteligt arbejder, for at gå sammen med jer om, at de ca. 2800 unge mennesker der i dag ikke har noget arbejde og ingen uddannelse kan tage, de må ud og arbejde og være sammen med os andre, så de unge kan føle at være med til at få samfundets hjul til at dreje rund.

I dag er det jo således, at der mangler medarbejdere på fabrikkerne og vi må ud og finde dem. For det er jo nu engang sådan, at uanset om vi er uddannede eller ikke-faglærte, så er der brug for os alle herhjemme og vi har alle en samfundspligt vi skal indfri.

Aldersrenten

Det er Siumuts politik, at de ældre der har mulighed for det, fortsat kan blive ved at arbejde. Derfor har vi da også åbnet op for, at de ældre der ønsker at tjene penge ved siden af deres aldersrente, i forhold til før i tiden i dag må oppebære meget højere indkomster uden, at det går udover aldersrenten. Det er jo sådan, at vi er stolte af vore ældre borgere, der i årevis har arbejdet i samfundet og dermed opnået masser af erfaring, til enhver tid kan give denne erfaring videre til de yngre generationer.

Her på korsvejen hvor vi er på vej mod vort lands selvstændighed, så skal såvidt muligt alle de hænder der kan arbejde i gang, fordi vi har brug for det.

Arbejdernes mobilitet

Der er i dag ganske udmærkede muligheder for, at arbejderne kan udnytte mobiliteten og tage hen og arbejde der hvor arbejdet findes. Dog er der nogle mangler i forhold til arbejdere med børn, der kommer til at mangle gode pasningsmuligheder til deres børn, fordi denne mulighed ikke findes i dag, derfor vil jeg opfordre kommunerne til, især de steder der oplever stor ledighed, at man laver særlige pasningsordninger til børnene. Der må ikke herske tvivl om, at vore børn skal gives mulighed for at opleve en positiv og sund barndom.

Boligbyggeri

Vi har krævet, at de Boligselskaber der er selvstyreejede, skal deltage i boligbyggeriet og dermed støtte op om boligmanglen, det er da også derfor, at Boligselskaberne netop nu er i gang med at planlægge nye boliger til arbejderne. For det er nu engang sådan, at arbejderne skal kunne bo i de nye boliger, for det er en kendsgerning, at de nyere boliger udlejes til tårnhøje huslejer. Dette problem skal løses og arbejdet med at knuse problemet er gået i gang.

Ja, det er korrekt at vi på mange måder oplever en forbedret velfærd, men vi har masser at lave endnu.

Vi mener også, at den teknologi som på verdensplan undergår kæmpe fremskridt lige nu, den deltager vi også i herhjemme, det er noget vi bør være stolte af, vi er trods alt ikke ret mange mennesker der på mange måder trods alt følger med i den verdensomspændende udvikling.

I Siumut vil vi fortsat være med til at forbedre velfærden til gavn for os alle i samfundet, fordi vi dermed vil sikre børnenes fremtid på den bedst mulige måde, fordi det er de samme børn, der en dag som arbejdere kommer til at være med til at løfte samfundet i fremtiden.

Siumut vil fortsat arbejde for, at alle borgere herhjemme får forbedret deres velfærd. Siumut vil arbejde for, at skabe reformer for arbejderne, børnene, børnefamilierne, de ældre, de handikappede, de syge og førtidspensionisterne og de uddannelsessøgendes.

Arbejdere, tusind tak for jeres værdifulde samarbejde, vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med jer.

Tak til jer alle, tillykke til alle med jeres dag.

Kim Kielsen, formand for Siumut.