Skip to content

Tilbud om at bruge ikke-afbenyttet feriefrirejse i 2021

I forståelse af den særlige corona-situation vil SIK’s Feriefond gerne give mulighed for, at 64 ikke-brugte rejser i 2020 bliver brugt i 2021.

64 familier har af SIK’s Feriefond fået tilbud om, at de i 2021 kan bruge de ferierejser, de ikke har fået brugt i år.

Den ekstraordinære situation, som corona-pandemien har ført med sig, har haft stor påvirkning på folks muligheder for at foretage en tryg rejse.

Mange af de i alt 559, der for 2020 har fået udtrukket en familierejse fra SIK’s Feriefond, har således alligevel ikke ønsket at gennemføre rejsen. Og andre har udtrykt ønske om at vente til, at corona-krisen eventuelt udvikler sig i positiv retning – hvilket som bekendt ikke har været tilfældet.

Den ekstraordinære situation, som corona-pandemien har ført med sig, har haft stor påvirkning på folks muligheder for at foretage en tryg rejse.

Mange af de i alt 559, der for 2020 har fået udtrukket en familierejse fra SIK’s Feriefond, har således alligevel ikke ønsket at gennemføre rejsen. Og andre har udtrykt ønske om at vente til, at corona-krisen eventuelt udvikler sig i positiv retning – hvilket som bekendt ikke har været tilfældet.

I forståelse af denne særlige situation vil SIK’s Feriefond gerne give mulighed for, at de ikke-brugte rejser i 2020 bliver brugt i 2021.

Feriefonden har sendt en meddelelse ud til de pågældende 64 udtrukne. Hvis de gerne vil benytte sig af tilbuddet, bedes de at udfylde en blanket, og sende den til Feriefonden se­nest den 15. januar 2021.