Skip to content

Tre lokalafdelinger omdannet til klubber

SIK’s lokalafdelinger i Ittoqqortoormiit, Narsarsuaq og Saqqaq er blevet til klubber.

Ifølge SIK’s organisationsstruktur, sådan som den er beskrevet i vedtægterne, skal der mindst være 35 medlemmer i en lokalafdeling. Og når medlemstallet har været nede under dette magiske tal i de sidste to år, kan fagforbundets hovedbestyrelse meddele lokalafdelingen, at nu regnes den som en klub.

Den meddelelse har de tre nævnte lokalafdelinger netop fået. Og det betyder, at de opløses som lokalafdelinger i forbundet. De bliver klubber under tilsyn af den nærmeste lokalafdeling eller af fagforbundets sekretariat.

Det vil sige, at fagforeningens medlemmer i Narsarsuaq nu er tilknyttet til lokalafdelingen i Qaqortoq, mens medlemmerne i Saqqaq på samme måde nu er tilknyttet til lokalafdelingen i Ilulissat. Derimod har medlemmerne i Ittoqqor­­toormiit nu tilknytning til SIK’s sekretariat i Nuuk.

Der sker således ingen ændringer, hvad angår den enkelte persons medlemskab af fagforbundet SIK – kun den organisatoriske tilknytning til en enhed i fagforbundet ændrer sig.

En klub kan have en bestyrelse. Hvis der ikke er en bestyrelse, skal den lokalafdeling, klubben har tilknytning til, udpege en kontaktperson.

Hvis medlemstallet i en lokalafdeling er kommet under 35 medlemmer, skal lokalafdelingen få besked om, at den kan få status som klub, hvis dette gentager sig i det næste regnskabsår. Den besked har lokalafdelingen i Alluitsup Paa fået her i begyndelsen af marts 2020.

Organisationsstrukturen

Organisationsstrukturen i SIK har i dag følgende ”lag”: Kongressen (hvert 4. år), Repræsentantskabet (hvert år mellem kongresserne), Hovedbestyrelsen (valgt af kongressen), Lokalafdelingerne og Klubberne.