Skip to content

Udsættelser på grund af corona

SIK’s ledelse har i samråd med hovedbestyrelsen besluttet at tage advarsler om corona-virussen alvorligt og gøre hvad der står i fagforbundets magt for at være med til at begrænse spredningen af virussen.

Det gælder i hvert fald de rejse- og mødeaktiviteter, som SIK står for.

Efter modne overvejelser blev det besluttet at udsætte både Imm. 1-kurset for tillidsrepræsentanter, der er planlagt til dagene 16.-19. marts i Narsarsuaq, og det omfattende møde- og kursusprogram i dagene 22.-26. marts i forbindelse med Repræsentantskabets årlige møde.

Tillidsrepræsentantkurser i de nærmeste måneder bliver således udsat indtil videre, mens Repræsentantskabsmødet bliver flyttet til engang i efteråret. Nærmere datering vil blive foretaget, når man senere kan danne sig et overblik over situationen.

Men det er også på andre områder, hvor SIK står for administration af rejser. Det gælder ferierejser og socialfondenes rejser for ledsagere af patienter. Om disse skal der anføres følgende:

Feriefonden: Nybestilling af ferierejser er sat i bero indtil videre.

Socialfondene: Udstedelse af patientledsager-udrejser indstilles indtil videre. Men hjemrejser vil fortsat blive ekspederet.

SIK’s sekretariat vil holde lokalafdelingerne orienteret om udviklingen, når der er anledning til nye meddelelser.

Desuden har SIK’s sekretariat i Nuuk frabedt sig venligst fysiske henvendelser. Alle henvendelser, herunder til socialfonden og feriefonden, bedes rettet pr. e-mail eller pr. telefon i tidspunktet mellem kl. 9.00 og 14.00.

Læs også: Repræsentantskabets møde og et tillidsrepræsentantkursus udsat på grund af corona