Skip to content

1. maj-talen i Uummannaq

Læs her manuskriptet til Jokum Zeebs tale som lokalafdelingsformand i Uummannaq.

Hjertelig tillykke med og velkommen til dagen i dag, arbejdernes internationale kampdag. Med jeres tilstedeværelse viser I, hvor meget I værdsætter dagen – medlemmer af SIP, tillidsrepræsentanter og ikke mindst vores æresmedlem.

Mine arbejderkolleger, jeg vil for det første gerne tilskynde alle til at stå sammen i én stemme og arbejde sammen i samdrægtighed – først på den måde kan vi være sikker på at opnå større resultater.

Vi ser frem til at samarbejde med den nyvalgte kommunalbestyrelse i Avannaata Kommunia. Vi har gode forhåbninger om at den nye situation vil betyde mærkbare forbedringer for vore medlemmer og at der vil sættes skub i skabelse af nye arbejdspladser.

I den forbindelse skal det nævnes, at Polar Seafood’s nye fiskefabrik er ved at være klar til produktion. Vi glæder os virkelig til at samarbejde med virksomheden. Vi har haft en snak med fabrikslederen, og han forventer at beskæftige 15 til 18 medarbejdere, måske flere. Vi håber, at fabrikken fra starten vil kunne hverve alle de arbejdere, den vil have brug for at opretholde produktionen.

Det er vort håb, at den nye fabrik vil have positiv virkning for familiernes økonomi og levevilkår, og at vi vil kunne etablere et godt samarbejde med ledelsen. Alt dette for at arbejderne skal have trygge forhold i deres arbejdsplads – som igen vil betyde større resultater i produktionen.

Derudover vil jeg gerne nævne, at der vil være overenskomstforhandlinger med de offentlige arbejdsgivere næste år. Jeg vil gerne opfordre jer til fra nu af at overveje, hvad der bør tages op som krav i disse overenskomstforhandlinger. Overvej om vore lønninger svarer til de udgifter, vi skal dække i vores daglige liv. Det er jer, der skal vurdere situationen, og det er jer, der skal stille krav. Så skal vi fra lokalafdelingen nok bakke jer op og lade det gå videre til SIK.

Til sidst skal jeg understrege betydningen af, at vi i kampen for at skabe gode arbejdsforhold samarbejder med virksomhederne og vore tillidsrepræsentanter – og at vi gør det i enhed i samarbejde med vores fagforbund SIK.

Så vil jeg give ordet frit.

Hav en fornøjelig dag, tak.


Lokalafdelingsbestyrelsen i Uummannaq (fra venstre): Frederik Kristiansen, Rosine Fleischer, Jokum Zeeb (formand), Nivi Hansen Larsen (næstformand) og Jørgen Abelsen (sekretær).