Skip to content

I to årtier som sparringspartner for en formand i evig aktivitet

”Formandssekretær” står det om Estrella Mølgard Thomsen i www.sik.gl’s liste over medarbejderne i fagforbundet SIK’s sekretariat. Og det har hun været i 20 år pr. 1. december 2022.

Tilsammen 20 år i hvert fald. For den stilling har hun bestredt i to omgange med et par års pause imellem.

”Det er da noget af en præstation,” var det en kollega, der sagde i en samtale med en anden kollega i frokoststuen. Estrella, der tilfældigvis kom forbi, fangede det og tilføjede: ”Ja, og det er et samarbejde!”

Det er sjældent, at man har sit arbejde samme sted så lang tid. Endnu sjældnere er det, når man arbejder så længe for den samme chef samme sted.

Efter nogle år som sekretær for direktør Peter Frederik Rosing i KNR, kom Estrella til den i sin tid nyoprettede stilling som formandssekretær i SIK.

Det passede både hende selv og formand Jess G. Berthelsen. Levende interesse for sam­funds­forhold kombineret med en passion for at arbejde med tal og beregninger.

Det var lige noget, som formanden havde – og stadig har – brug for af sin nærmeste spar­rings­partner i fag­forbundets kontor. Således er Estrella Mølgaard Thomsen aldrig kommet til at kede sig, for Jess G. er i konstant aktivitet med nye opgaver og spændende spørgsmål at bore i.

Estrella Mølgaard Thomsen: ”Jeg føler mig lykkelig, når jeg har telefonvagt og medlemmernes glade stemme siger ’hej Estrella’, som var vi friends for life. På den måde får jeg mulighed for at tage en snak med fagforbundets medlemmer og høre, hvad de har at sige.”

Der er ikke et område i opgaverækkerne i fagforbundet, som Estrella ikke har været med til at løfte: Hun har været fungerende sekretariatschef hele tre gange. Deltaget i de fleste overenskomst­for­handlinger – i dag mest som rådgiver for de konsulenter, der forbereder og arbejder med overenskomst­for­handlinger. Arbejdet for alle de fonde, som SIK er kendt for – socialfondene, feriefonden, oplysnings- og uddannelsesfonden og den forhenværende beskæftigelsesfond. Serviceret hovedbestyrelsen og forretningsudvalget (formand og næstformand) i alle deres møder og rejser til byer og bygder – og ikke mindst: Passet telefonen.

”Jeg føler mig lykkelig, når jeg har telefonvagt og medlemmernes glade stemme siger ’hej Estrella’, som var vi friends for life. På den måde får jeg mulighed for at tage en snak med fagforbundets medlemmer og høre, hvad de har at sige,” siger Estrella med en lille smule rørt stemmeføring. At have telefonvagt kalder hun for hyggesnak med medlemmer.

Som ung havde havde hun en overgang lyst til at blive reporter. Hendes forbillede her var jour­na­list Kaj Peter Svendsen, som lavede udsendelser i radioen på en vedkom­men­de måde.

Da Estrellas far drev en forretning indenfor fiskeri, førte dette dog til en uddannelse på Ikast Handelsskole, og derefter til et job på et kontor med administration af trawlere, som faren var engageret i. Og det er her, hvor Estrellas sans for tal og beregninger kom i professionel anvendelse for første gang.

Hver dag i den efterfølgende lange periode i fagforbundet SIK har bragt nye lærdomme for den videbegærlige Estrella:

”Man lærer en masse ting hele tiden, når man arbejder for og samarbejder med Jess G. Han har et fantastisk overblik, nærmest en fotografisk evne til at overskue problemstillinger, som giver lærerige udfordringer til en medarbejder som mig. Det er virkelig en god uddannelse! Også tillykke til Jess G. og ikke mindst en kæmpe tak for hans tillid til mig.”


Fagforbundets medarbejdere markerer 20-års jubilæet med en lille sammenkomst på torsdag den 1. december 2022.

PS! Da de ansatte i SIK fejrede Estrella’s 20-års jubilæum den 1. december 2022, holdt formand Jess G. Berthelsen en festlig og informativ tale for jubilaren. Efter dette skal det her tilføjes, at Estrella har slået rekord som den administrative medarbejder i fagforbundet, der har været her allerlængst.