Skip to content

Årets arbejderforeninger: I Nanortalik og i Ilulissat

En mindre forening og den næststørste, der på hver sin måde har gjort det godt og rosværdigt. Det er i korthed de tanker, der står bag SIK-hovedbestyrelses valg af ”Årets arbejderforening” 2022. Og det er foreningerne i Nanortalik og i Ilulissat, som valget falder på.

Med sine 132 medlemmer hører Grønlands sydligste arbejderforening, den i Nanortalik, til de mindre blandt de 20, som udgør fagforbundet SIK.

Med Otto Lundblad som formand er foreningen i Nanortalik et stabilt, fremadskridende samlingspunkt for det lokale fagforeningsliv i by og omegn – i god kontakt med folk fra forbundet.

Arbejderforeningen i Ilulissat har i foråret rundet de 700 i medlemstal, hvilket er en klar indikation af et livligt fagforeningsarbejde.

Med Else Jonna Villadsen som formand er der en god koordination af det lokale faglige arbejde, hvor tillidsrepræsentanter deltager synligt og aktivt for at samle folk i fagforeningen – fordi ”sammen er vi stærkere”.

”Årets arbejderforening” er en årlig opmuntringspris for en lokalforening under SIK. Udover god og fremadgående medlemsdækning er kriterierne for valg af ”Årets arbejderforening” følgende: God betjening af medlemmerne, også med nogle aktivitetsfremmende tiltag. God kontakt med arbejdspladserne. Godt samarbejde med fagforbundet. Og ikke mindst: God pleje af netværket af tillidsrepræsentanter.

Fagforeningsarbejde kræver stabile og seje træk. Det har arbejderforeningen i Nanortalik forstået. Dette er fra 1. maj-arrangementet i byen sidste år bl. a. med den gode gamle tovtrækning.

Repræsentanter for arbejderforeningen i Ilulissat i Brugsens entre – en måde at sprede det faglige arbejde ud, som foreningen har udnyttet målbevidst i de senere år. I dette billede: Elias Brandt, Else Jonna Villadsen og Mette Marie Møller Lennert.