Skip to content

Tre fik prisen som “Årets tillidsrepræsentant”

Det er Emilia Jonathansen, Tasiilaq, Bolethe B. Enoksen, Qaqortoq, og Jens Kristian Kâjangmat, Nuuk, der kan glæde sig over at blive kåret som ”Årets tillidsrepræsentant” i 2022.

Som dokumentation for æresbevisningen har de nu hver modtaget et diplom og en pengegave på 3.000 kr.

Diplomet, som er underskrevet af forbundsformand Jess G. Berthelsen og næstformand Jokum Zeeb, er forsynet med følgende tekst:

”Dette diplom er givet til én, der er en aktiv tillidsrepræsentant, som lægger vægt på et godt samarbejde mellem medarbejdere og arbejdsgiveren, formidler aktivt fordelene ved at være medlem af SIK og bidrager til at kollegaernes rettigheder i henhold til overenskomsten m.v. respekteres på arbejdspladsen.”

Fagforbundet SIK har siden 2020 i samarbejde med arbejderforeningerne på kysten arrangeret udpegning af favorit-tillidsrepræsentanter – med det hovedformål at sætte fokus på det vigtige hverv som tillidsvalgt på en arbejdsplads. Erfaringerne har nemlig vist, at der er påfaldende godt samarbejde, dér, hvor der er valgt tillidsrepræsentanter.

Det er således tredje gang, at der er blevet afholdt udpegning af årets tillidsrepræsentanter. Arrangementet er blevet godt modtaget. I alt 21 tillidsrepræsentanter rundt omkring er blevet indstillet (foreslået).

Nogle steder er indstillingerne blevet foretaget med stor entusiasme og deltagelse – ikke mindre end 70 underskrifter er indsamlet for enkelte indstillinger af tillidsvalgte, der vitterligt fortjener ros og opmuntring. Og SIK’s hovedbestyrelse har så på deres sidste møde i året her i december godkendt tre af dem efter indstilling fra fagforbundets sekretariat.

Hvad er der så blevet sagt og fremhævet om de tre? Vi har korte uddrag af begrundelserne her:

Emilia Jonathansen – tillidsrepræsentant på Qanganitsad Iddivat, Alderdomshjemmet, i Tasii­laq:
Trods travlhed på sit arbejde tager hun sig tid til at tale med sine kolleger, der henvender sig og beder om råd. Hun inddrager sine kolleger i fagforeningsspørgsmål ved bl. a. at fortælle om, hvad der er kommet af nyheder fra SIK. På personalemøder er hun ikke tilbageholdende med påmindelser om det, der er værd at huske i forbindelse med de daglige arbejdsvilkår.

Bolethe B. Enoksen – tillidsrepræsentant på plejehjemmet Ajarsivasik i Qaqortoq:
Når der er problemer, der skal løses på arbejdspladsen, træder hun frem uden tøven og med klar stemme. Som tillidsrepræsentant arbejder hun på at forny sig hele tiden. Hun deler erfaringer og opdateret viden med sine tillidsrepræsentant-kolleger, når hun har været til kurser og møder – og ikke mindst: Hun er kendetegnet af lyst sind og har en glad attitude, der smitter af på arbejdspladsen og på tillidsrepræsentanternes møder.

Billedet: Formanden for arbejderforeningen i Qaqortoq, Jacob G-Motzfeldt,  overrækker Bolethe et diplom som bevis for udnævnelsen som årets tillidsrepræsentant.

Video: Formanden for SIK’s lokalforening i Nuuk, Josef Therkildsen, og SIK-konsulent Inge-Marie Rosing, aflægger besøg hos Jens Kristian på hans arbejdsplads for at overrække ham bevis for udnævnelse som årets tillidsrepræsentant.

Jens Kristian Kâjangmat – tillidsrepræsentant på Nukissiorfiit i Nuuk:
Han er åben og lyttende overfor alle kolleger på arbejdspladsen. Han er opmærksom på forhold, der kan blive til problemer, og han tager initiativ for at komme dem i forkøbet. Og han orienterer sig bredt for at kunne drøfte forskellige emner i forbindelse med arbejdslivet, bl. a. om lønstrukturen, om pensionsbidrag til SISA og om bestemmelser omkring ferien.