Skip to content

Sekretariatsaftale med NSIP er blevet forlænget

SIK’s sekretariat og arbejderforeningen i Nuuk, NSIP, har forlænget og udviklet deres aftale om sekretariatsbistand til foreningen med hensyn til dens faglige aktiviteter i byen.

 En sådan formaliseret aftale har eksisteret siden 2020. Forbundet og foreningen har i forvejen til huse i samme bygning, og mange medlemmer tilknyttet foreningen kommer til og bliver betjent til dagligt af forbundets sekretariat. Og da NSIP i sin tid ikke længere ønskede at have egen kontorfuldmægtig ansat, var det naturligt i stedet at indgå en aftale med SIK om at dække behovet for sekretariatsbistand.

Den 4. december 2023 blev der aftalt at forlænge aftalen med endnu et år, det vil sige til udgangen af 2024.

Aftalen indebærer sekretærbistand bl. a. omkring pasning af af foreningens mobiltelefon, planlægning og gennemførelse af virksomhedsbesøg, bestyrelsesmøder, behandling af medlemssager og samarbejde med de mange tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne i byen.

Formanden for NSIP, Josef Therkildsen, og sekretariatschef i SIK, Bjarne Petersen, underskriver forlænget aftale om sekretariatsbistand til foreningen