Skip to content

Den nye overenskomst med APF

Som det ses på websiden ”Overenskomster” er der en ny overenskomst med fiskeriselskabet Arctic Prime Fisheries (APF). Den er blevet godkendt af SIK’s hovedbestyrelse og gælder for perioden mellem 1. april 2022 og den 31. marts 2024.

Selskabets direktør Hentzar Petersen og SIK’s næstformand Jokum Zeeb skrev under på overenskomsten, gælder for både timelønnede og månedslønnede. De er begge godt tilfredse med overenskomsten.

Ifølge resultatpapiret bliver der fremgang på 48,36 procent i medarbejdernes økonomi. Det store procentvise spring skyldes, at medarbejdere under 18 år får lige så meget løn for over 18-årige. Hvis de under 18-årige havde fået den samme forbedring som de over 18-årige, nemlig 1,75 kr. i timen, var resultatet i gennemsnit blevet 12,20 procent.

APF har fabrikker i Syd- og Østgrønland (i Qaqortoq, Narsaq, Nanortalik og Kuummiut), har egen trawler og beskæftiger i alt omkring 140 medarbejdere.

Direktør Hentzar Petersen, APF, og SIK’s næstformand Jokum Zeeb skriver under på den nye overenskomst.