Skip to content

Spørgeskemaundersøgelse om arbejdernes boliger i Nuuk

Som medlem af SIK, der bor i Nuuk, har du nu mulighed for at præge oplysninger om arbejdernes boligforhold og ønsker i den forbindelse. Det gør du ved at udfylde det spørgeskema, der findes her på siden. 

Når du har sendt det udfyldte spørgeskema, deltager du automatisk i lodtrækningen om 2 hele grønlandske lam. Lodtrækningen vil blive foretaget efter den 17. marts 2023, som er den sidste frist til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen.

Besvarelserne af spørgsmålene skal indgå som materiale i en kortlægning af arbejdernes boligforhold og -ønsker. Det drejer sig om en opfølgning af det offentlige seminar, som NSIP (SIK’s forening i Nuuk), afholdt i september 2022. Emnet var arbejderboliger og løsningsmulighederne – med oplæg fra bl. a. byggefaget, bankerne / finanssektoren og oplysninger om arbejderboliger i Island og i Danmark. NSIP indgår i en arbejdsgruppe, der mødes om emnet. De forhåbentlig mange besvarelser vil blive gennemgået. Besvarelserne vil derefter indgå i grundmaterialet i det videre arbejde.

Spørgeskemaet er nu lukket