Skip to content

Arbejdernes lønninger og lufthavnsprojekterne

I disse dage er der overenskomstforhandlinger mellem SIK og de offentlige arbejdsgivere om løn og arbejdsvilkår.

Tilbuddet fra de offentlige arbejdsgiveres forhandlere er mildest talt sølle og uanstændigt. De fastholder hidtil, at vore medlemmers timeløn skal stige med 1,20 kr. i snit.

På den anden side har der i længere tid været fokus på forlængelse af lufthavne for flere milliarder kroner.

Så vil man sikkert prompte spørge: Hvad har forhandlingerne mellem SIK og det offentlige om lønvilkår med dette at gøre? Og svaret vil være: Der er tæt forbindelse mellem samfundsstruktur og aflønning af arbejderne. Lufthavnsprojekter af den kaliber, der er tale om, vil have stor indflydelse på samfundets struktur.

Derfor mener jeg, at Inatsisartut skal tænke sig godt om, før de beslutter. Det er nemlig klart, at der vil være både fordele og ulemper for samfundet på landsplan uanset hvilken beslutning, der her bliver truffet. Der vil være steder, hvor folk bliver glade og tilfredse, mens man oplever dårlige følger andre steder. Under alle omstændigheder får projekterne betydning for de daglige levevilkår for de tusinder af SIK-medlemmer og deres familier.

SIK mener imidlertid, at det vil være bedst for alle parter, hvis lufthavnsprojekterne gennemføres i etaper af hensyn til behovet for arbejdskraft og af hensyn til størst mulig deltagelse af den lokale arbejdsstyrke.

Enhver kan jo regne ud, hvor omfattende, brugen af tilkaldt arbejdskraft vil være, hvis projekterne gennemføres på én gang. Og ikke bare det – man må regne med, at det vil influere meget negativt på prisudviklingen, når der samtidig skal være almindelige anlægsarbejder i gang i de lokale samfund. SIK anslår endda, at det vil være billigere at foretage lufthavnsudvidelserne i etaper.

På den måde vil der være mulighed for at bruge flere midler til de lønstigninger, som jeg mener er livsnødvendige for vore medlemmer i fagforbundet. Derfor opfordrer vi Inatsi­sartut til at tænke sig godt om, og dermed tage hensyn til samfundsøkonomien som helhed.

Vi vil så gentage denne anbefaling: Byg lufthavnene i etaper. Og tag imod og få nytte af amerikanernes tilbud om medinvestering, da det også måske kan være til fordel for fortsat drift af Kangerlussuaq som lufthavn.

Til sidst vil jeg gerne understrege i den forbindelse, at SIK finder det rosværdigt, at formanden for Naalak­kersuisut har hentet så store midler hjem til projekterne.

Med venlig hilsen

Jess G. Berthelsen
Formand for SIK