Skip to content

Arbejdsgangsbeskrivelser til daglig nytte

Efter ønske er der i sidste uge til alle arbejderforeningerne genudsendt seks ud af de i alt 16 “Arbejdsgangsbeskrivelser”, nemlig de dele, der handler om afskedigelser og bortvisninger – idet det vurderes, at viden herom er af væsentlig værdi for foreningsbestyrelser og tillidsfolk.

Arbejdsgangsbeskrivelserne blev udviklet i 2018-19 for at støtte organisationsarbejdet og betjeningen af medlemmerne. Og i 2019 blev materialet lanceret i SIK’s hjemmeside, og blev derudover sendt i papirudgaver til foreningerne via postvæsenet.

Senere blev arbejdsgangsbeskrivelserne om afskedigelser og bortvisninger dog taget ud af hjemmesiden, da målgruppen her er mere begrænset til organisationens egne folk. Da der er observeret et udtalt behov blandt foreningerne, er dette materiale altså blevet sendt ud igen direkte til foreningerne. Det drejer sig om følgende:

Nr. 10: Afskedigelse med høring
Nr. 11:  Afskedigelse uden høring, situation1
Nr. 12: Afskedigelse uden høring, situation 2
Nr. 13: Bortvisning med høring
Nr. 14: Bortvisning uden høring, situation 1
Nr. 15: Bortvisning uden høring, situation 2

Arbejdsgangsbeskrivelser som den der er afbildet nedenfor – udover de ovennævnte – kan hentes ved at klikke her