Skip to content

Hvad arbejdsgiver må vide omkring corona

SIK’s jurist har set nærmere på en række spørgsmål, der meget relevant melder sig, når vi som lønmodtagere får med corona at gøre. Læs her svarene.

Kan min arbejdsgiver kræve at få oplyst om jeg er vaccineret mod corona?

Din arbejdsgiver har ikke krav på at få oplyst om du er vaccineret mod corona (covid-19). Der kan dog være visse arbejdsfunktioner (f.eks. indenfor sundhedsvæsenet), hvor arbejdsgiveren vil have denne mulighed.

Skal jeg oplyse min arbejdsgiver om at det er corona, jeg er syg med, og derfor er hjemme i karantæne?

Som ved anden sygdom er du ikke forpligtet til at fortælle din arbejdsgiver hvad du fejler – og din arbejdsgiver har i udgangspunktet heller ikke ret til at spørge hvorfor du er syg og derfor hjemme. 

Når det er sagt bør du orientere din arbejdsgiver om at du er syg og hjemme på grund af corona. Dette af hensyn til, at arbejdsgiveren og dine kollegaer så kan prøve at forhindre yderligere spredning af sygdommen.

Kan min arbejdsgiver kræve at se dokumentation for at jeg er testet positiv?

I udgangspunktet nej. Som ved anden form for sygdom kan din arbejdsgiver dog kræve at få en lægeerklæring, der dokumenterer sygdommen.

Når det er sagt vil det dog være hensigtsmæssigt, at du viser dokumentation for at du er testet positiv til din arbejdsgiver så vidt det er muligt, hvis arbejdsgiveren beder om sådan dokumentation.

Kan corona blive betragtet som en arbejdsskade?

Sygdom med corona kan efter en konkret vurdering anerkendes som en arbejdsskade. Arbejdsskade med corona kræver at du kan påvise, at du har været syg med corona – og at du kan bevise, at du er blevet smittet på arbejdet, og efterfølgende blevet syg. Det kan dog være svært at bevise at sygdommen skyldes arbejdet.

Læs også artiklen “Skal du blive hjemme på grund af corona” ved at klikke her